AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 2022 TÜRKİYE RAPOR ÖZETİ: DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞININ “TÜMÜYLE RED” BİLDİRİSİ Rapor 08 Kasım 2023’de yayınlandı ve görüldüğü gibi Hükümet’imizi AB’ye karşı temsil eden Dışişleri Bakanlığı derhal “tümüyle reddediyoruz” diye bir karşı bildiri yayınladı.

   Özeti de şöyle:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin raporu sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "AB raporundaki Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz." diye belirtti.

Hepimize geçmiş olsun! Bakın… Avrupa Birliği adı altında bu raporu yazan, tabiri caizse “dış güçler!” için…gördünüz mü? Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri bir çırpıda “tümüyle reddettik” ve sorunu çözdük hamdolsun! Ama neden reddettiğimize dair inandırıcı ve tatmin edici bir açıklama veya savunma yok, kesip atıyoruz. Bu kadar basit işte!

Şimdi AB’nin konuyla ilgili rapor özetine bir bakalım:

“Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Rapor döneminde, demokratik gerileme devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısal eksiklikleri devam etmektedir. Avrupa Konseyi ve organlarının kilit öneme sahip tavsiyeleri henüz yerine getirilmemiştir.

Parlamento, hükûmetin hesap verebilirliğini sağlayacak gerekli araçlardan yoksun olmaya devam etmektedir.

Anayasal yapı, yasama, yürütme ve yargı arasında sağlam ve etkili bir kuvvetler ayrılığı temin etmeden, yetkileri, Cumhurbaşkanlığında merkezileştirmeye devam etmiştir.

Etkili bir denge ve denetleme mekanizması bulunmadığından, yürütmenin demokratik hesap verebilirliği seçimlerle sınırlı kalmaya devam etmiştir.

Olağanüstü hâl Temmuz 2018'de kaldırılmış olmasına rağmen, hükûmet yetkililerine sıra dışı yetkiler veren ve olağanüstü hâl dönemindeki birçok kısıtlayıcı uygulamayı sürdüren bazı yasal hükümler hâlâ yürürlüktedir.

Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen devlet memurlarıyla ilgili birikmiş dosyaların incelemesini henüz tamamlamamıştır.

Türkiye’deki Parlamento Temmuz 2021’de olağanüstü halin bazı kısıtlayıcı uygulamalarının süresini bir yıl daha uzatan kanunu kabul etmiştir.

 Bu Rapor, Haziran 2021 ilâ Haziran 2022 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Raporda, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve AB Üye Devletlerinin katkıları, Avrupa Parlamentosu raporları ile çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgiler de dâhil olmak üzere, pek çok kaynaktan faydalanılmıştır.

Rapor, özellikle hukukun üstünlüğü alanında olmak üzere, diğer paydaşların oluşturduğu indeksler ve karşılaştırmalı değerlendirmelerin sonuçlarını da içermektedir.”

YORUMSUZ…!

Not: Gelecek yazıda AB Komisyonu 2022 yılı Türkiye Rapor Özetine “Yargı” ana başlığı altında devam edilecektir. İlhan Küçükbiçmen