AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 2022 TÜRKİYE RAPOR ÖZETİ Rapor özeti aşağıda belirtildiği şekliyle devam ediyor.

“Yargı, terörle bağlantılı suç iddialarına dayanarak Parlamento’daki muhalefet partilerinin milletvekillerini sistematik bir şekilde hedef almaya devam etmiştir.

 Seçimler ve siyasi partilere ilişkin yasal çerçevedeki sorunlar devam etmektedir. Seçim barajı %10'dan %7'ye indirilmiştir.

 Türkiye, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinin ve Venedik Komisyonunun geri kalan tavsiyelerini hâlâ yerine getirmemiştir.

 İktidardaki koalisyonun, muhalefet partilerinin belediye başkanları üzerindeki baskısı, yerel demokrasiyi daha da zayıflatmıştır. Muhalefet partilerinin belediye başkanları, idari ve adli soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştır.

 Güneydoğu'da, yerel demokrasinin ciddi bir şekilde engellenmesi sürmektedir. Güneydoğu'da, zorla görevden alınan belediye başkanlarının yerine hükûmet tarafından atanmış kayyumlar getirilmeye devam edilmiştir.

 Güneydoğu’daki durum hâlâ oldukça endişe vericidir. Türkiye’deki Parlamento, Ekim 2021'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta sınır ötesi terörle mücadele operasyonları yapmasına ilişkin tezkereyi iki yıl daha uzatmıştır.

 Türk Hükûmeti, Irak ve Suriye'deki ulusal ve sınır ötesi güvenlik operasyonlarına ve askerî operasyonlara devam etmiştir. AB'nin terör eylemlerine karışan kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer almaya devam eden Kürdistan İşçi Partisi (PKK) tarafından tekrarlanan terör eylemleri nedeniyle sınır bölgelerindeki güvenlik koşulları tehlikeli olmaya devam etmiştir.

 AB, PKK saldırılarını açık şekilde kınamış ve mağdurların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etmiştir.

 Terörle mücadele, hükûmetin meşru hakkı ve sorumluluğu olmakla birlikte, bu mücadelenin, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve temel özgürlüklere riayet edilerek yürütülmesi esastır.

 Terörle mücadele tedbirlerinin orantılı olması gerekmektedir. Sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için güvenilir bir siyasi barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir.”

 Yorum: Yukarda yazılı maddelerin biri hariç diğerleri tartışılabilir. “Terörle mücadele tedbirlerinin orantılı olması gerekmektedir” deniyor. TSK’nın terörle yani PKK ile yaptığı mücadelenin nesi orantısız? Orantılı olması için AB Türkiye Raportörü acaba ne öneriyor? Bilmek isterdim doğrusu!   

 Not: Gelecek yazı, “Sivil Toplum Kuruluşları, Güvenlik Güçleri Üzerindeki Denetim, Kamu ve Mali Yönetim Reformu” konularını içermektedir.