İklim değişikliği, Dünya'nın ortalama sıcaklığının ve hava modellerinin uzun vadede değişmesi anlamına gelen bir olgu olarak gezegenimizi tehdit ediyor. Bu değişim, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları nedeniyle son yüzyılda hızla artıyor. İklim değişikliğinin etkileri şimdiden tüm dünyada hissediliyor ve önümüzdeki yıllarda daha da şiddetlenmesi bekleniyor. 

Bu çok önemli konu ile ilgili olarak herkesin alarmda olması gerekiyor. Ankara’da 3 Haziran’da iklim değişikliği konusunda önemli bir seminer gerçekleştirilecek. Anadolu Kırsal Kalkınma ve İklim Değişikliği Derneği tarafından İklim Değişikliğine Uyum Sürecinde Ankara’da Dayanıklı Gıda Sistemleri Yaratmak adlı seminerin tüm Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyorum. Gazetemiz muhabirlerinden Öykü Karabacak bu çok faydalı seminer ile ilgili haberiyle duyurusunu gerçekleştirdi. Peki iklim değişikliği neden oluyor biraz buna bakalım isterseniz...

İklim değişikliğinin ana nedeni, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları olarak belirtiliyor. Bu gazlar, atmosferde bir battaniye gibi ısıyı hapsederek Dünya'nın ısınmasına neden oluyor. Nedir sera gazı? Sera gazları karbondioksit (CO2): Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanıyor. Bir diğeri Metan (CH4): Tarımsal faaliyetler, atık sahaları ve doğalgaz kaçağı gibi kaynaklardan salınıyor. Ve Nitröz oksit (N2O): Gübreleme, ormansızlaşma ve bazı endüstriyel işlemlerden kaynaklanıyor. 

Son olarak da iklim değişikliğinin etkilerinden bahsedeceğim. Mevsim kış diyelim ama hava bir türlü soğumuyor ya hani ‘bizim çocukluğumuzda bir kar yağardı taaa belimize kadar” diyoruz ya hani işte bu iklim değişikliğinden oluyor. Sıcaklık artışı iklim değişikliğinin en hissedilir etkilerindendir. Küresel ortalama sıcaklık son yüzyılda yaklaşık 1 santigrat derece artmıştır. Uzmanlar bu artışın, gelecekte de devam etmesi ve 2100 yılına kadar 2 ila 4 santigrat dereceye kadar yükselmesini beklediklerini belirtiyor. İkinci etkisi deniz seviyesinin yükselmesi ki bu da birinci etki olan sıcaklığın artması ile ilişkilidir. Buzulların deniz seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır. Bu durum, kıyı bölgelerini sel baskınlarına ve erozyona karşı dünyayı savunmasız hale getirmektedir.

Bir diğer etkisi kuraklık, sel, fırtına, kasırga gibi aşırı hava olaylarıdır. Biyoçeşitlilikte azalma da iklim değişikliğinin etkileri arasında yer alıyor. Yani birçok bitki ve hayvan türünün yaşam alanlarının iklim değişikliği nedeniyle biyoçeşitliliğinin yok olmasıdır. 

İklim değişikliği ile mücadelede ne yapılması gerekir. Öncelikle toplumda bu konuda farkındalık yaratılmalı ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için acil olarak harekete geçilmelidir. İklim değişikliği, gezegenimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve bu tehditle mücadele etmek için hepimizin sorumluluk alması ve acil olarak harekete geçmesi gerekiyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak, ormanları korumak ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için birlikte çalışmalıyız.