Mamak, Ankara'nın kalbinde yer alan ve sıklıkla büyükşehrin karmaşası ile anılan bir semttir. Ancak, bu semtte, beton yığınları arasında yeşil bir vaha var: Mamak Ekolojik Köyü.

Gökçeyurt Mahallesi’nde kurulan bu ekolojik köy bir sosyal belediyecilik örneği olarak önem taşıyor. Mamak Belediyesi’ni bu konuda tebrik ediyorum. Toplam 28,5 dönümlük bir alanda kurulan ekolojik köyde, meyve ağaçları, sebze üretimi, üzüm bağları yer alıyor. Ve bu köyde sürdürülebilir tarım uygulamaları kullanılıyor. Ve en önemlisi de kadın istihdamına sunduğu katkı.

Kadınlara yönelik düzenlenen atölyeler ile üretilen ürünlerden sirke, salça, reçel ve çok sayıda ürün üretimi gerçekleştiriliyor. Ve bu üretilen ürünler yöresel ürün satış noktaları sayesinde tüketicilerle buluşuyor.  

Mamak Ekolojik Köyü, doğayla uyum içinde sürdürülebilir bir yaşamı teşvik eden bir topluluk örneği de teşkil ediyor. Bu köy, sadece çevreye duyarlılık üzerine değil, aynı zamanda topluluk dayanışması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı üzerine de odaklanır. 

Mamak Ekolojik Köyü, doğal yaşamı korumak ve desteklemek için çeşitli uygulamaları benimsiyor. Mamak Ekolojik Köyü sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir topluluk merkezi özelliğindedir. Topluluk üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşma ön planda tutularak, ortak kullanım alanları ve tesisler, topluluk üyelerinin bir araya gelerek etkileşimde bulunmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını teşvik ediyor. Bu paylaşım kültürü, sadece maddi değil, aynı zamanda duygusal ve entelektüel paylaşımı da içerisinde barındırıyor.  

Mamak Ekolojik Köyü, modern yaşamın getirdiği çevresel sorunlara karşı bir alternatif sunuyor. Bu ve benzeri projelerin yaygınlaşmasının desteklenmesini ve çoğalmasını diliyoruz.

Doğayla uyum içinde sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik ederken, topluluk dayanışması ve bilgi paylaşımını öne çıkaran bu köy, gelecek nesiller için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için bir ilham kaynağı da oluyor.