Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası iş birliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmiş olan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 47. Kolokyumu, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda yoğun bir katılımla başladı. Kolokyumun açılışına; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB daire başkanları, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter Soy ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen üniversite öğrencileri katılım sağladı.

"Sizlere ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Kolokyumun açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; bu etkinlik, demokratik karar alma süreçlerine kadar çok kapsamlı konu başlıklarının ele alındığı bir etkinlik olması sebebiyle biz yerel yöneticiler için de çok kıymetlidir diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumları, özellikle şehir ve bölge planlama meslek alanının gündeminde olan konuların tartışıldığı çok değerli bir organizasyondur. Bu buluşmalar, yerel yönetim uygulamalarından geleceğin şehirlerine, tarım politikalarından göç ve nüfus hareketlerine, kamusal hizmetlere erişimden iklim değişikliğine, afet önlemlerinden demokratik karar alma süreçlerine kadar çok kapsamlı konu başlıklarının ele alındığı bir etkinlik olması sebebiyle biz yerel yöneticiler için de çok kıymetlidir. Bu sebeple, 47.’si düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nun düzenleyici ortak kuruluşu olmaktan ve sizlere ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğumuz mutluluğu da ayrıca vurgulamak istiyorum.” 

"Katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye çalıştık"

Türkiye’nin en katılımcı kent konseyi bugün Ankara’dadır, diyen Mansur Yavaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bulunduğumuz mekânlar o kadar kıymetli ki Cumhuriyetimizin, kurtuluş ve kuruluş mücadelesi verildiği yerler… Bu mekânlar hepimiz için çok kıymetli ve korunması gereken mekânlar… Bugüne kadar toplum yararı, kamusal alanlarımızın korunması ve gelecek nesillerimize aktarılması için, ayrım yapmadan var gücümüzle çalıştık. Ranta, israfa, talana, kutuplaştırmaya, ayrışmaya dayalı yönetim anlayışını terk ederek; katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye çalıştık. Bu süre içerisinde,  Başkentimize faydası olacağını düşündüğümüz her bir adımında, işin uzmanlarına danışmaya, ortak akılla en doğru kararları hayata geçirmeye çalıştık. Türkiye’nin en katılımcı kent konseyi bugün Ankara’dadır.”

"25 yılda yapılan yeşil alan sayısını biz 5 yılda Ankara’mıza kazandırdık"

Mansur Yavaş, yeşil alanlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz diyerek açıklamalarını şu şekilde devam ettirdi: "Gelecekte yaşanabilecek gıda güvenliği sorunlarına şimdiden çare olmak adına kırsal kalkınmaya çok önem veriyor, yeşil alanlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı BAKAP’ı geçtiğimiz ay Ankara’mıza kazandırdık; hem üretecek hem nefes alacağız. 27 yıl sonra kentimize kazandırdığımız Ata mirası Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, Lodumlu Rekreasyon Alanı, Batıkent Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park gibi onlarca yeşil alanla, 25 yılda yapılan yeşil alan sayısını biz 5 yılda Ankara’mıza kazandırdık. Tüm bu çalışmaları yaparken ve kararlarımızı alırken meslek odalarımızla iletişim kanallarını, istişare kanallarını açık tuttuk. Bunu sürdürmeye de kararlıyız çünkü yerel yönetimlerin de meslek odalarının da temel derdinin kamu yararı olduğunun bilincindeyiz. Ortak amaç etrafında, bilimsel ve teknik bilgiyi halkımızın yararına kullanmak, politika ve uygulamalarımızı bu çerçevede sürdürmek için bir araya gelmeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

"Planlama en özgün meslek alanlarından birisi olarak öne çıkmaktadır"

TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı olan Gencay Serter de açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Planlama en özgün meslek alanlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. Zamansal akış içerisinde meydana gelen ani kırılmalar hem mekânsal kurguyu hem de yaşamın kendisine radikal biçimde değişime uğratmaktadır. İşte Cumhuriyet hem mekânı radikal biçimde dönüşüme uğratmış hem de yaşamın olağan alışıla gelmiş akışını değiştirmiştir. Bu anlamlı mekânda bizim bu kolokyumumuzu gerçekleştirmemize ev sahipliği yapan tüm olanakları odamıza sunan düzenleyici ortağımız olan Ankara Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkür ederim. Bugüne kadar ihtiyacımız olan mekân dâhil birçok konuda desteklerini esirgemeyen ihtiyaç duyduğumuz her an nazik misafirperverlikleri ile bizlerle görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve tüm mesai arkadaşlarına da buradan şükranlarımı sunarım."

Çubuk’ta engelli vatandaşlar için program düzenlendi! Çubuk’ta engelli vatandaşlar için program düzenlendi!

"Ankara’nın, modern Türkiye’nin inşasına damgasını vurduğu unutulmamalıdır"

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter Soy ise, bilgi birikiminin şehir planlaması konusundaki önemini vurgulayarak şu şekilde sözlerini sürdürdü: "Ankara’nın ülkemizin idari ve yönetsel merkezi olarak çok büyük rol üstlendiğini modern Türkiye’nin inşasına damgasını vurduğu unutulmamalıdır. Korumaya çalıştığımız kentlere özgü değerlerde bilgi birikiminin yansımasıdır. Bilgi birikimi geleceğe ışık tutarak şehir planlamacılarının sorumluluklarını daha iyi anlamalarını ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacaktır."

Dünya Şehircilik Günü 47. Kolokyumu, 10 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek. Program sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yoğun bir sevgi seli olurken, fotoğraf çekilme isteğini reddetmeyen Yavaş, programa katılanlarla fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

*Kolokyum: Bir konuda oldukça geniş bilgi ve deneyimi olan uzmanların, aynı alanda çalışan arkadaşlarının önünde, kendileriyle ilgili bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini açıklaması amacıyla düzenlenmiş olan tartışmalı toplantıdır. Ancak dinleyici durumundaki uzmanlar da görüş belirtebilmektedirler. 

Haber: Tuğba Akkesen