Yıldızkaya: Hayvan Pazarı ile Polatlı cazibe merkezi oldu

Bu haber 06 Temmuz 2020 saat 9:29 'de eklendi.

Polatlı Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı 2. birleşimi Cuma günü 13 eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 3 Temuz tarihindeki mecliste komisyonlara havale olunan pek çok konunun müzarekeresinin yapıldığı mecliste, bu kez gündem dışı söz alan meclis üyesi olmazken, tartışmalardan uzak ve sadece gündeme odaklı bir meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise, hayvan pazarına ilişkin gündemin görüşmesinin ardından açıklamalada bulundu. Hayvan pazarının Polatlı’yı çcazibe merkezi haline geirdiğini ve faydalı bir iş tuttuklarını dile getirdi. Mecliste ayrıca POLGAZ’a yüzde 10’luk bir ortaklığu bulunan Polatlı Belediyesi’nin ortaklık devri konusu da önümüzdeki meclis toplantısında görüşülecek. 3 Temmuzda komisyona havale olunan konular ise şu şekilde; Plan Bütçe konusuna havale olunan, Çevre sağlık ve çeşitli işler komisyonuna havale olunan, İmar bayındırlık ve komisyonuna havale olunan konular 3 başlık halinde maddelere ayrıldı. Plan ve bütçe Komisyonuna havale olunan 17 Maddeden; 2019 yılı kesin hesabı, Kartaltepe AVM K Blok 59 Nolu Bağımsız Bölüm, Takas konusu, Oto pazarı kurulması, Kartaltepe AVM, Polgaz yetki devri konusunun devam ettiği bildirildi.

BİLİRKİŞİ ŞEÇİMİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 Plan bütçe komisyon raporlar: Bilirkişi seçimi, Meclis başkanlığına belediye meclisi 01.07.2020tarihli toplantısında komisyona havale edilen, Ankara valiliği kadastro müdürlüğünün Bilirkişi seçimi ile ilgili yazı işlerinin yazısı görüşülerek şu karar alınmıştır: İlçemize bağlı Avdanlı, Beşköprü, Çanakçı,Eskikarsak, Gümüşyaka, Hacımusa,Hacımuslu, Ilıca, İnler, Karabenli, Karakaya,Kocahacılı, Ördekgölü, Özyurt, Sapanca, Sarıhalil, Sarıoba, Sincik, Sivri, Şeyhahmetli,Tatlıkuyu,Toy demir,Yağcıoğlu,Yassıhöyük,Yenice, Yenimehmetli, Yeşilöz, Yıldızlı ve Yüzükbaşı mahallerinde 3bin402 sayılı kanun ek 1 ek 4- 5- 22 taksir A ve geçici 28 maddeleri gereğince yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında kadastro ekibinde görev yapmak üzere bilgileri sunulan bilirkişilerin seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Meclisin takdir ve tasniflerine sunulur. Komisyon üyeleri; Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

 İPTAL- İHDAS KADROLAR KONUSU

 İptal- ihdas kadrolar; Belediye meclisinin 01.02.2020 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün memur kadro iptal ve ihdasına ilişkin konuları komisyonumuzun 02.07.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda görüşülerek, daireden geldiği şekilde komisyonumuzda oy birliği ile kabul edilmiştir. Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

KİRA ALACAK HAKLARI KOMİSYON RAPORU

Kira Alacak Hakları Komisyon raporudur. Belediye meclisinin 01.07.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen mali hizmetler müdürlüğünün Kira alacakları konulu yazısı, komisyonumuzun 02. 07.2020 tarihinde yapılan toplantıda görüşülerek, Yeni Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bazı alacakların ertelenmesi alınmaması veya yapılandırılmasına ilişkin 16.04.2020 tarih 7 bin 244 sayılı kanun kapsamında belediyemiz tasavvufunda bulunan kiraya verilen taşınmazların aşağıda belirtilen aylara ait kira bedelleri; 2020 Nisan ayı 05.072020 son ödeme tarihi 2020 Mayıs ayı 05.08.2020 son ödeme tarihi 2020 Haziran ayı 05.09.2020 son ödeme tarihi olmak üzere söz konusu tarihlere ertelenerek, gecikme faizi alınmaksızın uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Komisyon üyeleri; Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

ÇEVRE TEMİZLİK BELGESİ KONUSU

 Çevre Temizlik Belgesi; Belediye meclisin 01.07.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen mali hizmetler müdürlüğünün, çevre temizlik konulu yazısı komisyonumuzun 02.07.2020 tarihli toplantısında görüşülerek belediyemiz çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacının belediyece tahsis edilmiş, su seviyesi haricinden karşılayan konutlardan 27.12.2019 tarihli 30bin991 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye giderleri kanunun genel tebliğinin 3. Maddesi 2. Fıkrası gereğince tarifenin 7. Grubunun 5. Derecesinden çevre temizlik vergisi alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

 HAYVAN PAZARI BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Hayvan Pazarı ile ilgili açıklamada bulunan Polatlı Belediye başkanı Mürsel Yıldızkaya şu açıklamada bulundu. Yıldızkaya, “ Malumunuz hayvan pazarını 2018 yılında hizmete açtık o bölgede daha önce tozda toprakta çamurda satış oluyordu. Şuanda Hayvan pazarımız bölgenin cazibe merkezi haline gelmiş durumda Çarşamba günleri sadece Polatlı’dan değil şehir dışında olan illerden ciddi sayıda celepciler geliyor ticaret ediyor. Biz zaten çok büyük para almadık bu arkadaşlarımızdan. Mesele burada 30 lira ya da 5 lira almak değil. Cazip hale getirmekti. Onu da başardık. Burası kar amacı getirmediğimiz, kar etmediğimiz, aldığımız para aradaki personelimizin temizliğe harcadığı para bile diye düşünüyorum” dedi.

ÜCRET TARİFESİ BELİRLENME KONUSU

 Ücret tarifesi belirlenme konusu; Belediye meclisin 01.07.2020 tarihli toplantısında komisyona havale edilen Ücret tarifesi belirlenme konusu görüşülerek şu kararlar alınmıştır. “İmar ve şehircilik müdürlüğünden gelen ücretlerle ile ilgili konunun komisyonca dairesine iadesine oy birliği ile karar verilmiştir.” Komisyon üyeleri; Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

2020 YILINDA YOL HARCAMALARINA KATILI PAYI ALINIP ALINMAYACAĞI KONUSU

 2020 Yılında Yol Harcamalarına Katılı Payı alınıp alınmayacağı konusu; Polatlı Belediye meclisinin 02.03.2020 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen fen işleri müdürlüğünün 25.02.2020 tarihli ve 99- 95-74-68- 105,03-E.Bin966 sayılı yazısı komisyonumuzun 02.07.2020 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Komisyonumuzca yapılan açıklamalar sonucunda Polatlı Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan yollardan yararlanan gayrimenkul sahiplerinin, 2020 yılında yol harcamalarına katılım payı alınmamasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Plan ve Bütçe konusunun üyeleri; Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

 KREDİ YAPILANDIRMA KONUSU

 Kredi Yapılandırma: İnceleme Belediye meclisinin 01.07.2020 günü birinci bileşiminde plan ve bütçe komisyonuna havale edilen mali hizmetler müdürlüğünün 30.06.2020 tarihli kredi yapılandırma kurulunun teklifi eki sunulmuş olup, hazırlanan teklif komisyonumuzca yapılan toplantıda incelenmiştir. Komisyon görüşü yapılan incelemeler neticesinde Belediyemizin Türkiye iş bankası Polatlı şubesinden çekmiş olduğu 6 Milyon TL krediden kalan 4 milyon 929 Bin 240 bin 96 TL anaparanın faiz oranlarında yeniden yapılandırılması iş bankasından talep edilmek üzere iller bankasından 6 milyon 100 bin TL’ye kadar teminat alınabilmesi için belediye başkanının yetki vermesine oy birliği ile karar verilmiştir. Plan Bütçe komisyonu Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

POLGAZ YETKİ DEVRİ KONUSU HAKKINDA AÇIKLAMA

 Polgaz yetki devri konusu devam ediyor. Bu konuda açıklama yapan Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya şu açıklamalarda bulundu. “ Polatlı’nın gaz dağıtım şirketi Polgaz bu şirketinde yüzde 10 ortağı Polatlı Belediyesi Bu yüzde 10 bedelsiz olarak yasa gereği belediyeye devrediliyor. Şuan aynı şirket Polgaz bağlı şirket Beypazarı’nda dağıtım işlemi yapıyor. Dolayısıyla yüzde 10 hisseyi Beypazarı’na verecek ya da bizim hissemizin bir kısmını Beypazarı’na vermek gibi bir durum söz konusu. Bu konuyu bir görüş sunduk görüş haberi de geldi. Fakat Nihai kararı meclis versin dediğimiz için meclis gündeminde konu. Komisyonumuza önümüzdeki ilk oturumda bilgi vermeleri gerekiyor. Zaten burada Şirketimizin bir karı ve zararı söz konusu değil. Sürekli yatırım yapıldığı için zarar ettiği veya zarar gösterdiği için neyse şirkete en ufak katkısı yok şuan” dedi.

 TAŞINMAZ SATIŞI KONUSU

Taşınmaz satışı konusu: Belediyemiz meclisinin 01.07.2020 tarihli oturumunda komisyonumuza havaler edilen, İhale süreci satış talebi komisyonumuzca Yüksel Yanmaz’ın muhalif oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Plan Bütçe komisyonu Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

 KIZILCAKIŞLA MAHALLESİ HAKKINDA KARAR

 Kızılcakışla Mahallesi, belediyemiz meclisinin 01.07.2020 tarihli meclis toplantısında gündeme alınan belediyemiz kızılcakışla mahallesi komisyonumuzun 02.07.2020 tarihli toplantısında görüşülerek ilçemiz, kızılcakışla mahallesi ve aşkar yaylasında yaşanan sorunların çözümü mera ve yönetim olarak ayrılması isteği 5 bin 393 sayılı belediye kanunun 33. Maddesi belediye sınırları içerisinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi sınırların tespiti ile değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ile Kaymakam görüşü üzerine vali onayı ile alınan söz konusu mahallelerin ayrılmasının uyumlu olacağını komisyonca oy birliğine karar verilmiştir. Plan Bütçe komisyonu Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanmaz.

BOZDAĞ: 21 VE 23. GÜNDEMİ OKUDU

 Milliyetçi hareket partisi İsmail Bozdağ İmar ve Bayındırlık komisyonlarına havale olunan 20. Madde İlçemiz Zafer Mahallesi’nde Yençok: serbest yükseklik kararı getirilen konut alanlarında saçak seviyesinin yeniden belirlenmesi ne ait imar plan notu ilavesi ve 22. Madde İlçemiz Beylikköprü Mahallesi 173 ada 71 Parsel ve çevresine ait ENH geçirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili konunun müzakerelerini okudu. Haber/BERKANT ERGİN

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.