Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ve MÜSİAD'ın sponsorluğunu üstlendiği “İdari Yargıdaki Değişim ve Gelişmelere Vergi Yargılaması Özelinde Bakış” konulu sempozyum,  tamamlandı.

Sempozyuma; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atci, MÜSİAD Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Cengiz Köseoğlu, Danıştay 3. Dairesi Başkanı Hanifi Doğan, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hanefi Keskin, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ve Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Avukat Sabri Hafif katıldı.

Düzenlenen bu sempozyum; yargı, akademi, idare, meslek mensupları ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Polatlı'da facia! Patates yüklü tır alevlere teslim oldu Polatlı'da facia! Patates yüklü tır alevlere teslim oldu

Vergi Yargılaması

VERGİ YARGILAMASININ SORUNLARI ELE ALINDI 

Sempozyumda, vergi yargılamasının güncel sorunları ele alındı. Üye Vergi Müfettişi Tayfun Çakıroğlu, Dava Takip Sistemi (DATAP) ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Düzenleme Kurulu'ndan Profesör Doktor Neslihan Karataş Durmuş ve Ersan Öz'e etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bu sempozyum, idari yargıda yaşanan değişim ve gelişmeleri tartışarak, vergi yargılamasında karşılaşılan güncel sorunlara çözüm arayışlarını gündeme getirdi. Sempozyuma katılanlar, yapılan sunumlar ve tartışmalar sayesinde vergi yargısının mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli bilgiler edindiler.

Haber: Tuğba Akkesen 

Editör: Tuğba Akkesen