VATANDAŞIN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Bu haber 05 Kasım 2022 saat 10:30 'de eklendi.

Yenimahalle’de son yapılan imar plan revizyonu ile kapatılması gündeme gelen Barbaros Caddesi için yol üzerinde yıllardır faaliyet gösteren esnaflar “Caddemiz Kapanmasın” çağrısında bulunmuş, plana yapılan itirazların kabulü için belediye meclis üyelerine seslenmişlerdi. Polatlı Postası Gazetesi olarak cadde esnafının bu çağrısını manşetimize taşımıştık. Vatandaşın çağrısı karşılık buldu, plana yapılan itirazlar kabul edildi.

İTİRAZLAR OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

1951 yılında yapılan imar planı ile açılan 70 yıllık Barbaros Caddesinde keresteciler sitesi olarak adlandırılan ticaret alanları da bulunuyor. Cadde aynı zamanda Polatlı Ticaret Borsasına çıkan en geniş caddelerden biri olma özelliğini taşıyor. Barbaros Caddesi aynı zamanda Konya Yolu üzerinde olması ve E-90 karayolu geçişi ile stratejik bir öneme de sahip. Yenimahalle imar planında son yapılan 1/1000’lik UİP revizyonu ile caddenin kapatılması gündeme gelmişti. Ağustos-Eylül aylarında askıya çıkan plana caddede ticari faaliyet gösteren mülkiyet hakkı sahipleri itiraz etmiş ve itirazlarının mecliste görüşülmesini bekliyorlardı. Yapılan itirazlar arasında konut, ticaret alanı ve park alanlarının dağılımına ilişkin konular da yer alıyordu. Cadde esnafları gazetemiz aracılığı ile meclis üyelerine çağrıda bulundu. Plana yapılan itirazlar Polatlı Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci birleşim birinci oturum toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

CADDE, İMAR YOLU OLARAK YENİDEN DÜZENLENECEK

Konuya ilişkin komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.09.2022 Tarih ve E-54686211-754-9001Sayılı yazıları ile, komisyona havale edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2022/1031 sayılı kararı ile onaylı Ankara İli Polatlı İlçesi Yenimahalle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin itiraz konuları yerinde ve paftasında incelenmiştir. Belediyemizdeki otuz(30) günlük askı sürecindeki (08.08.2022-06.09.2022) söz konusu itirazlardan; Barbaros Caddesinin devamının Yenimahalle revizyonu öncesi onaylı imar planında olduğu gibi açılmasına yönelik itirazların kabul edilerek, bu yolun 15 mlik imar yolu olarak düzenlenmesi, bu yoldan cephe alan imar adalarından Konya-Polatlı Devlet yoluna cepheli olanının TİCK (Ticaret+Konut) Alanı şeklinde düzenlenerek yapılaşma koşullarının E:2.00, Yençok: 8 Kat olarak belirlenmesi, diğer imar adasının ise E:1.40, Yençok: 8 Kat yapı koşullarında TİCK (Ticaret+Konut) Alanına dönüştürülerek yeniden düzenlenmesine, diğer itiraz konularının ise; Yapı ve nüfus yoğunluğu getirmesi, plan bütünlüğü ve sürekliliğini bozması ve bir kısmının da askı ilanına konu plan sınırı dışında olmaları gerekçeleriyle reddedilmelerinin uygun olacağına, ayrıca; itirazların uygun görülmesi halinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin de Belediye Meclisimizce uygun görülerek, öneri ile Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmasına komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.”

YILDIZKAYA: BÖYLE GİDERSE BU PLANIN BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİ AŞİKARDIR

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, meclis toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Yıldızkaya, açıklamasında şunları söyledi: “Yenimahalle bizim şehrimizin girişi. Daha önceki yıllarda Yakup Bey döneminde de burasıyla ilgili bazı çalışmalar yapılmıştı ve başarılı olunmamıştı. Yani plan uygulanamamıştı. Daha sonra 2015 yılında bizim riyasetimiz döneminde, geçen dönem Yenimahalle’nin bu mezbelelikten kurtulması için bir plan hazırlamaya karar verdik. Tabi şu da var; eskiden imar konularının bütün yetkisi ilçe belediyesinde iken malumunuz şuanda beş binlik planı yapmak büyükşehirde, sadece binlik planı, onu da beş bine uygun yapmak bizim yetkimizde. Dolayısıyla aradan geçen 7 yıla rağmen bu plana yapılan itirazlar askı süreçlerinden dolayı henüz plan gerçekleşemedi. Böyle giderse bu planın biraz daha bekleyeceği aşikardır. Vatandaşlarımız hak sahibi olarak, arsa sahipleri olarak elbette kendi haklarının daha çok olmasını isteyebilirler. Buna saygı duymak duyarız. Belki sizler de, bizler de aynı şeyi yaparız. Ancak bir gerçeklik var; ortada alan belli, orada yaşayacak kişi sayısı belli. Böyle olunca da her itiraza cevap vermek gibi bir şansımız kalmıyor. Zaten bugüne kadar 7 yıldır defaatle itirazlar yapılmış, itirazların makul olanları gerek Polatlı Belediyesi gerekse Büyükşehir Belediyesi anlamında kabul edilmiş. Tabi ki Belediyeler plan yaparken hiç kimseyi rahatsız etmek amacıyla yapmazlar. Hiç kimsenin hakkını bir başkasına vermek için plan yapmazlar, yapamazlar. Hukuk da buna izin vermez.”

“BU SÜREÇTE BİRİLERİ SÜREKLİ BU İŞİ PROVOKE ETMİŞ”

“Makul talepler gelmiş bunlar kabul edilmiş. Ama bu süreçte birileri sürekli bu işi provoke etmiş. Aynı kalemden çıkan matbu dilekçelerle matbu itirazlarla olay sürüncemede bıraktırılarak o bölgede eskiden kalan küçük çaplı arsalar var. Bu arsaların maliklerini bezdirerek artık plandan ümidini kesmelerini sağlayarak, insanları böyle düşünmeye sevk ederek o malları toplamaya başladılar. Bunları ispat edebilir misin? Edemem ama bildiklerimiz var bu ayrı spekülasyon konusu. Fakat en son geldiğimiz bu noktada da orada bir yol açılması itirazı var vatandaşlar talep ediyorlar ondan saygı duyuyoruz.”

“BU SAATTEN SONRA TOP SİZİN KUCAĞINIZDADIR”

“Plancılar, haritacılar, Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri o yolun teknik olarak açık kalamayacağı görüşündeler. Neden? Çünkü borsa hattından 30 metre genişliğinde bölgeye çift yol geliyor ve bu Barbaros Caddesi’nin hemen 70-80 metre altında bir ışık var. Trafik lambaları var, dörtlü kavşak var ve orası bir şehirlerarası ana yol. Konya istikametine giden bir yolumuz var orada. Dolayısıyla planda hem orada yol olması hem de yukarıda yolun açık kalması teknik olarak mümkün değil. Bu yolun açık kalmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’ne beş binlik askıdayken itirazlar daha önce yapıldı zaten. Aynı vatandaşlarımız aynı itirazı yaptılar. Fakat Büyükşehir Belediyesi Meclis grupları, burada sizin de olduğunuz bizim de olduğumuz meclis bunları ret etti ve bu plan kesinleşti. Askıdan indi kesinleşti. Şimdi bu şekliyle bizim bunu kabul etmemiz durumunda tekrar beş binliğe döndürüyor. Yani bu ne demek, süreç daha da uzayacak anlamına geliyor. Biz grubumuz olarak bu konuda sizinle aynı düşünmüyoruz ama destek veriyoruz. Niye destek verdiğimiz söyleyeyim, lütfen bu sorunu siz çözünüz. Bu saatten sonra top sizin kucağınızdadır. Hem Zekayi Bey sizin hem Selami Bey sizin. Bu sorunu Büyükşehir Belediyesi olarak çözünüz.”

“BU PLAN BU ŞEKİLDE BİTMEZ”

Aşağıda trafik lambaları var plancılar ana yola bağlantıyı bir şekil uygun görmüyor. İtiraz olmuş ve sen onu ret etmişsin Ankara’da. Bugün aynı itiraz geliyor başka konulara ilişkin tabi ki. İlişkilendirmek için konu tekrar gündeme geliyor bu sefer evet diyorsunuz. Aynı konu Büyükşehir’e gitmeden önce Mart 2021’de bize de gelmiş. Bu meclis grubumuz sizler burada ret etmişsiniz. Tutanaklarda var. Bugün aynı talebi bir şekilde kabul ediyoruz. Tabi ki vatandaşlarımız mağdur olmasınlar. İsteriz ki herkesin dediği olsun. Ama bu sorunun Büyükşehir’de ki çözümü de kolay gözükmüyor. Hani iki ay önce bir mezbahane konusu vardı da MHP grubu hariç gerekçesiz bir şekilde ret etmiştiniz ya siz planı. İyi Parti burada çekimser kalmıştı. Diğer gruplar bunu ret ettiniz ya ne oldu o Selami Bey? Büyükşehir sizin reddinizi ret etti. Çünkü teknik olarak mümkün değil. Bizim görevimiz, yasa bize şunu tanımlamış, ilçe belediyesi beş binliğe uygun binlik yapar diyor. Kafasına göre binlik yapar demiyor, yapamazsın zaten. Beş bini kesinleşmiş ve o ona da siz evet demişsiniz yine her zaman olduğu gibi. Geçen ay konu olan İstiklal Mahallesinde de aynısı olacak göreceksiniz. Vatandaş emsal istiyor kabul edelim diyor, kaç istiyor belli değil. Nasıl vereceksin emsal hakkını o da belli değil. Burada bu yolun açılmasıyla iki bin metre civarında bir yeşil alana ihtiyaç duyuyor. Bunu nasıl karşılayacağız? Karşılayamıyoruz. O zaman binliğe gelmiş yani işin beş binliği bitmiş bir konuyu tekrar alıyoruz marifetinizle, tekrar beş binliğe döndürüyoruz. Bu plan bu şekilde bitmez. Bu şekilde bu iş sürdürülemez.”

“BURADA RET ETTİNİZ, ANKARA’DA EVET DEDİNİZ”

“Bu planı lütfen takip ediniz, arkasında durunuz. Yani burada ret ettiğiniz şeyi geçen ay Ankara’da evet dediniz her zamanki gibi. Burada ret ettiniz, Ankara’da evet dediniz. Hatta şöyle oldu Ankara’da evet dediniz beş binliğe burada binliğe ret ettiniz, aynı gün Ankara’da evet dediniz. Böyle bir şey olabilir mi? Ben buradan kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani biz her birimiz imarcı, plancı, haritacı olmayabilirsiniz, değiliz. Ama biz teknik ekiplerimizle ve bu işin kurallarına saygı duymak zorundayız. Aksi halde bu işler sürdürülemez ki. Dolayısıyla geldiğimiz nokta budur. Size bir fırsat vermek adına, bu planın Ankara’da arkasında durmanıza fırsat vermek adına bizim grubumuz da size destek gösteriyor ve bu konuyu oy birliğiyle geçiriyoruz.”

YANMAZ: MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN BİZ BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUK

Başkan Yıldızkaya’nın açıklamasının ardından CHP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Yüksel Yanmaz ise; “Biz CHP grubu olarak mecliste yoktuk biliyorsunuz. Daha sonra biz bu konuya vakıf olduğumuzda oradaki vatandaşlarımızın ciddi derecede mağdur olduğunu gördük. O mağduriyetlerinin giderilmesi için biz böyle bir yola başvurduk. Ancak şöyle bir şey var sizin ifade etmediğiniz. Biz direkt o yolun ana yola açılmasını, bağlanmasını düşünmüyoruz zaten. Orada planda bir yan yol var. Eskişehir-Ankara yolundaki bir yan yol olduğu gibi orada da bir yan yol var. Oranın bağlantı sağlanmasını istiyoruz.”dedi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.