"Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesi, Yunus Emre Enstitüsünün kültürel diplomasi çabalarının bir parçası olarak, farklı kültürler arasında köprüler kurmayı ve ortak değerleri paylaşmayı amaçlıyor. Nisan ayında başlayacak etkinlikler, Gagavuz Türklerini Türk dünyasının zengin kültürel mirasıyla daha yakından tanıştırma fırsatı sunuyor.

Tiyatro Tempo ekibinin sahneleyeceği, Döngü (Dede) Korkut Efsanelerini temel alan dört yetişkin oyunu, Kşinev, Komrat, Çadır Lunga ve Vulkaneşt şehirlerinde sergilenecek. Bu gösterimler, efsanelerin evrensel değerlerini ve insanlık hikâyelerini sahne sanatları aracılığıyla aktarmayı hedefliyor. "Bencilin Bahçesi" adlı çocuk oyunu ve atölye çalışması ise Türkçe eğitim veren 22 köy okulunda gerçekleştirilecek. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen bu etkinlikler, Türk tiyatrosunun zenginliğini ve çeşitliliğini vurgulayarak, Gagavuz topluluğunda kültürel bilinci ve ortak kimlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Yunus Emre Enstitüsü'nün vizyonu, Türk dilinin ve kültürünün dünya genelinde anlaşılması, takdir edilmesi ve bu alanda uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesidir. "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesi ile Enstitü, Gagavuz Türklerine yönelik olarak, bu vizyon doğrultusunda önemli bir adım atmış oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez'

Kültürel mirasımızı ve ortak değerlerimizi paylaşarak, farklı toplumlar arasında anlayış ve hoşgörü köprüleri kurulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Yoğun ilgi ve katılımın beklendiği etkinlikler, Türk kültürünün evrenselliğini ve zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor, bu sayede Gagavuz Türklerinin kültürel mirasa olan bağlarını güçlendiriyor.

İHA