BDDK verilerine göre bireysel borçların toplamında kredi kartı borçlarının büyük bir paya sahip olduğu belirtilirken, bu durumun gelirlerin erimesiyle birlikte arttığı vurgulanıyor. Bu çerçevede, kredi kartı harcamalarında taksitli alımların artması dikkat çekiyor.

Finans devinden Merkez Bankası yorumu Finans devinden Merkez Bankası yorumu

TCMB'nin kredi kartı kullanımını sınırlama hamlesinin, tüketim ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapılıyor. İktisatçı Prof. Dr. Mehmet Şişman, sınırlamanın ekonomiyi anında durdurabileceğini belirtiyor ve yapısal sorunları çözmede yetersiz olduğunu ifade ediyor.

Ekonomik dengelerin korunması adına alınan bu tür tedbirlerin, gelir eşitsizliğini artırabileceği ve ekonomik krizi derinleştirebileceği endişeleri dile getiriliyor. Bu çerçevede, hükümetin alternatif çözüm yolları araması gerektiği vurgulanıyor.

TCMB'nin enflasyonla mücadele stratejisinin yanı sıra, gelir ve servet eşitsizliğini azaltıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği öne sürülüyor. Ancak, mevcut politikaların ekonomik sorunları çözmede yetersiz kalabileceği ve yeni krizlere yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Kredi kartı borçlarının artmasıyla birlikte takipteki borç miktarlarında da artış yaşandığı belirtiliyor. Bu durumun, ekonomik belirsizlikleri ve gelir kayıplarını yansıttığı ifade ediliyor.

Tüketici Birliği Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz, kredi kartı borçlarının artmasının, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına daha fazla başvurmasından kaynaklandığını belirtiyor. Ancak, bu durumun ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini ve gelir eşitsizliğini artırabileceğini vurguluyor.

BDDK verilerine göre, takipteki kredi kartı borçlarının artmasıyla birlikte, takibe alınan kişi sayısında da artış yaşandığı belirtiliyor. Bu durumun, ekonomik belirsizliklerin ve gelir kayıplarının yansıması olduğu ifade ediliyor.

Kredi kartı faizlerinin artmasıyla birlikte, tüketici borçlarının daha da artabileceği uyarısı yapılıyor. Bu durumun, ekonomik dengesizlikleri derinleştirebileceği ve yeni krizlere yol açabileceği endişesi dile getiriliyor.

Ekonomik belirsizliklerin ve gelir kayıplarının artmasıyla birlikte, tüketicilerin kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çekebileceği ve borç sorunlarının daha da büyüyebileceği vurgulanıyor. Bu durumun, ekonomik dengeler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.