TARIM ŞURASI’NIN EYLEM PLANI NİHAYET AÇIKLANDI!

Bu haber 01 Şubat 2020 saat 8:23 'de eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tarım Şurası toplantısına yoğun bir katalımın gerçekleştiği Polatlı’da üreticilerin merakla beklediği sonuç bilgirgesine bağlı olarak düzenlenen Tarım Eylem Planı açıklandı. İlçeden kadın çiftçilerin katıldığı ve sorunlarını bizzat Bakan Pakdemirli’ye anlattıkarı toplantının eylem planı kararlarında dikkat çekici kararlara imza atıldığı görüldü. Peki, Tarım Orman Şurası Eylem Planı: Tarımda hangi kararlar ne zaman hayata geçirilecek? Tarım Orman Şurası eylem planı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı. Tarım Orman Şurası kapsamında toplam 38 eylem planı belirlenirken, bu eylemlerin 4 yıl içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM – ALTERNATİF DESTEKLEME MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI

Bu sistemle çiftçi 1 yıl önceden ne üreteceğini bilecek, tahmini gelirini hesaplayacak. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanacak, birim alana daha az masraf yapılarak, daha çok ürün elde edilebilecek. Ayrıca, üretici teknoloji ile buluşacak!

GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ CEZALARININ CAYDIRICILIĞI İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI

Yapılacak düzenleme ile taklit ve tağşişte adli ve idari cezalar ağırlaştırılarak caydırıcılık amaçlanıyor. Yine aynı düzenlemede İki yıl içinde aynı kabahati işleyecek kişilere hapis cezası verilmesi ve faaliyetlerinin durdurulması da gündemde.

TARIM ORMAN ÜRÜNLERİNDE MARKALAŞMA – ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI

Küresel Ölçekli Marka Oluşturmak temel hedeflerden. Hedef pazarların belirlenerek, markalaşma konusunda bakanlıklar ile ortak çalışma yapılması ve birincil tarım ürünlerinde katma değeri artırmak planlanıyor. Mobilya ihracatında yüzde 1 olan yerimizin en az yüzde 10 seviyesine çıkarılması da ilk etaptaki hedeflerden. Tarımda ‘Dünya Markası’ olmak için de bu kapsamda çalışmalar sürdürülecek.

DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI

25 olan düve merkezi sayısının bu yıl 32’ye çıkarılması hedefleniyor. Merkezlerde yetiştirilip tohumlanan damızlık düvelerin iç ve dış pazara sunulması ve damızlık ihraç eden bir ülke olmak amaçlanıyor.

METEOROLOJİK BİLGİNİN ETKİN KULLANILMASI

Tarım Ormancılıkta meteorolojik bilginin, üretimin her aşamasında kullanılması amaçlanıyor. Verilere göre üretim, ürün planlaması ve üreticiler tarafından verilerin takibi ile izlenebilirlik sağlanması amaçlanıyor.

SU KANUNUNUN ÇIKARILMASI

Suyun tek elden, havza esasında yönetilmesi, tasarruflu ve verimli kullanılması ve su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması amacı ile ulusal bir su planı hazırlanacak.Ulusal Su Bilgi Sistemi ile su kaynaklarına ilişkin her türlü bilgi tek bir sistem altında toplanacak.

ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANILACAK LİFLİ BİTKİLERİN ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI

Lifli Bitkiler sanayisi ile işletmelerin gelişmesi için lifli bitkiler üretimini artırmak, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin ıslah çalışmalarını yaparak tohumluk tescil etmek ve alternatif bitki üretimleri ile çiftçi gelirini artırmak öncelikli amaçlardan.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE MAHALLELERİN KIRSAL VE KENTSEL OLARAK YENİDEN TANIMLANMASI

Mera, yaylak, otlakların büyükşehir belediyelerine geçmesinin ardından tarımsal sulama yatırımları ve arazi toplulaştırma çalışmaları bakanlık uhdesinden çıktığı için olumsuz etkilenme söz konusu oldu. Bu kapsamda problemlerin tespiti ve tam çözüme kavuşması ve köy tüzel kişiliği yapısının korunması adına mevzuatta bir düzenleme yapılması amaçlanıyor.

2021 HEDEFLERİ MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN TESPİT VE TAHDİT ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI

Ülkemiz hayvancılığı için oldukça önemli olan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak adına hayvancılığı merada yapmak oldukça önemli. Mera kanununda da uygulamadaki aksaklıkları gidermek adına düzenleme yapılması planlanıyor.

ATIL TARIM ARAZİLERİNİN ÜRETİME KAZANDIRILMASI – ARAZİ BANKACILIĞI VE BİRLİKTE ÜRETİM

Miras Mevzuatı geliştirilerek, tarım arazilerindeki intikal sorunun çözülmesi amaçlanıyor. Arazi Bankacılığı ile Tarım arazisi Piyasalarının Geliştirilmesi sağlanacak. Arazilerin Miras ve Satış yoluyla parçalanması da önlenecek. İşletme ölçeğinin büyütülmesi ile kırsal nüfusun iş ve yaşam koşulları iyileştirilerek refah seviyesinin yükseltilmesi sağlanacak. LİSANSLI DEPOCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ, ELEKTRONİK ÜRÜN TİCARETİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Lisanslı depoculuk Sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ürünler Sigortalı ve Sağlıklı Şekilde Depolanacak, Modern Alt yapıya sahip depolarda muhafaza edilecek. Böylece ürün kayıpları önlenip, ticareti kayıt altına alınacak, nakliye masrafları düşecek ve piyasa fiyat istikrarı sağlanacak.

AİLE İŞLETMECİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK – GENÇLERDE GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ

Kadın ve Gençlere, uygulanacak projelerde pozitif ayrımcılık devam edecek. Kırsalda yaşayan vatandaşları ekonomik olarak kalkındırmak adına destekler bu dönemde de devam edecek.

2022 HEDEFLERİ YERLİ VE MİLLİ TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Ülkemizdeki bitki türlerine ait yerel çeşitlerin kayıt altına alınması ile tohumlukların çoğaltımı, pazarlanması ve korunarak sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere çalışmalar yürütülecek.

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMI

Kimyasal gübre ithalatının ve çevre kirliliğinin azaltılması, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.Böylece, toprak sağlığı korunacak, kimyasal gübreye ihtiyaç azalacak, ithalat azalacak, çevre kirliği önlenecek, ihracatta kalıntılı ürün sorunu ortadan kalkacak. ULUSAL ORMAN ENVANTERİNİN TAMAMLANMASI

” Orman kaynaklarına dair; güncel, güvenilir ve standart verilere dayalı raporlamalar ile karar vericilerin uygun politikalar ve stratejiler geliştirmelerinin temini ile ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama çalışmalarında etkinliğin artırılması ve ormancılık konusunda uzun vadeli stratejiler belirlenecek.

BUZAĞI ÖLÜMLERİ VE DÖL VERİMİNDE ULUSLARARASI ORTALAMALARA ULAŞMAK

81 il / ilçede 118 bin çiftçiye buzağı kayıplarının önlenmesi adına eğitim verildi, bu eğitimler devam edecek. Buzağı ölümlerini önlemek adına yapılan aşıların yanı sıra göbek bağı enfeksiyonlarına karşı tentürdiyot ve ekipman dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Ayrıca bir de Döl verimi Takip sistemi Kurulacak.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISININ ARTIRILMASI – KIRMIZI ET ÜRETİMİNDEKİ KÜÇÜKBAŞ ETİ PAYININ ARTIRILMASI

Anadolu coğrafyası küçükbaş hayvancılığa daha uygundur, yetiştirme maliyeti daha düşüktür. Damızlık amaçlı koç ve teke yetiştirmeye yönelik barınak yapımı desteklenecek. Üreticilere koç ve teke dağıtımı yapılacak, çoban istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yetiştiricilerin ormanlık alanlarda planlı otlatma yapması sağlanacak. Uygulamayla, kırmızı et ihtiyacının yurt içinden temini, küçükbaş et tüketimin artırılması ve küçükbaş hayvan ihracatının artırılması planlanıyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİ TÜKETİMİNİN ÖZENDİRİLMESİ VE PAZAR PAYININ ARTIRILMASI

Nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi ve küçükbaş etine olan önyargının giderilmesi için çalışmalar yapılacak. Küçükbaş hayvan sayısının 2020’de 56 milyona çıkarılması ve 2023’te de nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan hedefleniyor. Bu plan kapsamında, Tarımsal işsizliğin azaltılması ve genç nüfusun kırsalda istihdam edilmesi için de çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VE AVCILIĞINDA ÜRETİMİN ARTTIRILMASI

Su ürünlerinde üretim ve verimlilik, alternatif türler ile sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde artırılacak. Bu kapsamda, yeni yetiştiricilik alanları üreticilerin kullanımına açılacak. Kapalı devre üretim sistemi yaygınlaştırılacak. Ayrıca, stokların korunması sağlanacak, yasa dışı avcılıkla etkin mücadele edilecek. Balıkçı gemileri yakından izlenecek. Böylece, 2019 yılında 350 bin ton olan yetiştiricilik miktarının 2023 yılında 600 bin tona ulaştırılması ve geçtiğimiz yıl 1 milyar doları geçen ihracat miktarının da 2023’te 2 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor. 2023 HEDEFLERİ ARAZİ KULLANIM PLANLARININ YAPILMASI

Arazi ve tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacak, detaylı toprak etütleri tamamlanacak. Buna göre, yıllık 2 milyon hektar alanda detaylı toprak etütleri ile 6 milyon hektar alanda arazi kullanım planlaması yapılacak. Çalışma 5 yıl içinde tamamlanacak. Yapılacak çalışmayla tarım ürünleri ithalatı %30-40 düşecek, yem bitkileri ihtiyacı karşılanacak, kırsaldan kente göç % 25 azaltılacak.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN ON YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI

10 yıl içinde 14,3 milyon hektar alanın toplulaştırma çalışması tamamlanacak. Küçük, dağınık araziler birleştirilecek. İşletmeler daha rasyonel hale gelecek. Parsel sayısı azaldığından kenar şeridi kayıpları ortadan kalkacak, üretime dahil olacak. Parseller arası mesafe azalacağı için zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Sulama oranı ciddi ölçüde artırıla

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN