GENEL KURUL İLANI
S.S. KARGALI IRMALI KIR EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ Olağan genel kurul Toplantısı 23 Haziran 2024 Pazar günü Saat: 13.30'da Kargalı Mahallesi Köy Konağı - POLATLI adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde kuruluş olağan genel kurul toplantısının 7 Temmuz 2024 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı ortaklara duyurulur.
YÖNETİM KURULU
Erhan ŞÖLEN               Hasan Hüseyin ÖZTÜRK                       İhsan HATİPOĞLU
Muhasip                       Başkan Yrd.                                         Başkan
GÜNDEM
1- Açılış
2- Başkanlık divanının teşekkülü, saygı duruşu.
3- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
4-2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
5-2023 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
6-2023 yılı bilanço, gelir gider tablosu, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı, ayrı ibrası.
7- 2024 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programının görüşülmesi karara bağlanması.
8-Ana Sözleşme intibakının yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9-Dilek ve temenniler.
10-Kapanış.
#ilangovtr Basın No ILN02036914