En son verilen 5 kez program durdurma cezasına rağmen, yayınlarına devam ettiği tespit edilen Açık Radyo'ya en ağır yaptırım uygulandı. 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" hükmü Üst Kurul tarafından hayata geçirildi.

Mansur Yavaş “Harekâtın 50. Yılında: Kıbrıs” fotoğraf sergisinin açılışına katıldı Mansur Yavaş “Harekâtın 50. Yılında: Kıbrıs” fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Ayrıca, Kanun'un 33. Maddesi'ndeki, "Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır" hükmü gereğince Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son vermesi kararlaştırıldı.

Bu karar, RTÜK'ün Türkiye aleyhine yapılan yayınlara karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA