Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamu idareleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğü'nce kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılacak. Özel bütçeli idareler ve diğer kamu idarelerinin talepleri ise Harita Genel Müdürlüğü'nün muhasebe birimince tahsil edilecek.

Yeni düzenlemelere göre, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında yürütülecek soruşturma işlemlerinde, ilgililerin son rütbe ve görevleri esas alınarak yetkili merciler belirlenecek. TSK personelinin kimlik ve görev bilgileri, Milli Savunma Bakanlığı'nın izni olmadan medya ve diğer iletişim araçlarıyla paylaşılmayacak.

Karamollaoğlu’nun acı günü: Annesini kaybetti Karamollaoğlu’nun acı günü: Annesini kaybetti

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan değişiklikle, kişilerin özel hayatının korunmasını sağlamak amacıyla, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda 24 saat içinde hakim onayına sunulmak şartıyla askeri birlik komutanları ve amirlerinin yazılı emri ile önleme araması yapılabilecek.

TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan subay ve astsubaylar, "TSK'da görev yapamaz" raporu alanlar hariç, kendilerine yapılan öğrenim masraflarının iki katını ödeyecekler. Disiplinsizliği alışkanlık haline getirenler için bu masraf dört kat olarak belirlendi.

Askeralma Kanunu'na eklenen "yedek astsubay" statüsü ile astsubay adaylarına temel eğitim süresince astsubay astçavuş maaşı ödenecek. Yeniden pilot subay olarak atanan ve yükümlülük süresini tamamlayarak ayrılanlar, uçuş tazminatı ve ilave tazminat almaya hak kazanacak. Bu pilotlara, uçuş süresine bağlı olarak çeşitli oranlarda tazminatlar ödenecek.

Kaynak: İHA