Nesibe Aydın Eğitim Kurumları düzenlediği etkinlik ile çevre bilincini kazandırmaya devam ediyor Nesibe Aydın Eğitim Kurumları düzenlediği etkinlik ile çevre bilincini kazandırmaya devam ediyor

Polatlı Ticaret Borsası tarafından 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan ürün satış raporu, bölgedeki tarımsal üretim ve ticaret hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 

Tescil Edilen Ürün Sayısı ve Toplam Tonaj:

  • Mart ayında toplam 1.107 ürün tescil edilmiştir.
  • Bu ürünlerin toplam tonajı 14.721'dir.

Ürün Fiyatları:

  • Ekmeklik buğdayın ortalama fiyatı 10.181 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.
  • Makarnalık buğdayın ortalama fiyatı 8.653 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.
  • Arpa 7.652 TL/ton, mısır 7.102 TL/ton, yulaf 5.956 TL/ton ve çavdar 6.077 TL/ton ortalama fiyatla işlem görmüştür.

Ekmeklik buğdayın fiyatı diğer ürünlere göre daha yüksektir. Bu durum, ekmeklik buğdaya olan talebin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Makarnalık buğday, arpa, mısır, yulaf ve çavdar fiyatları ise ekmeklik buğdaya göre daha düşüktür. Bu fiyatlar, ürünlerin üretim maliyetleri ve piyasadaki arz-talep dengesine göre belirlenmektedir.

Polatlı Ticaret Borsası'nın Mart ayı ürün satış raporu, bölgedeki tarımsal üretimin ve ticaretin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar ise piyasadaki arz-talep dengesine ve diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

HABER: ÖMER YILDIZCI