ÖZER’DEN 2021 İÇİN TARIMDAN BEKLENENLER

Bu haber 12 Ocak 2021 saat 8:00 'de eklendi.

Yaşamımızın devamı için vazgeçilmez olan tarım sektörünün Pandemi dönemi ile birlikte ne kadar önemli olduğu görülmüş oldu. Yaşanan kuraklık iklim değişiklikleri gibi nedenlerden dolayı tarımımız risk altında. Tarımdaki bir çok soruna değinerek bunlar için alınabilecek çözüm yollarını paylaşan, uzun yıllar boyunca Ankara’da çeşitli görevlerde bulunan Sami Özer 2021 yılı için tarımdan beklenenleri maddeleyerek 18 madde de çiftçinin sorunlarını ve çözüm yollarını açıkladı. Mamak ve Elmadağ Belediyelerinde, teknik işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevi yapan Sami Özer 2021 yılı ve sonrası için çiftçilerin dikkat çektiği sorunlar ve çözüm önerileri sıralayarak yaşanan sorunları dile getirdi. Çiftçilerin yeni yılda beklentilerini dile getiren Özer, “Çiftçilerimizin yeni yıldan beklentisi. 2020 yılında dünyaca mücadele edilen Covid-19 salgını, pandemi sürecinde sağlık sektöründen sonra en çok konuşulan ve gündeme gelen tarım sektörü olmuştur. Güvenilir gıdaya sürekli ve spekülasyonlardan uzak, makul fiyatlarla ulaşımın sağlanması için ülkemizin başta stratejik tarımsal ürünlerde kendi kendine yeter duruma gelebilme hedefi herkes tarafından benimsenmiştir. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve dünyada artan nüfus ülkelerin yükselen gelir seviyeleri. Artan farklı beslenme ihtiyaçları, tatlı su kaynaklarındaki azalma, köyden kente göç, tarım arazilerin imar veya farklı sebeplerle kaybedilmesi gibi gündemdeki temel konular ışığında, hepimiz için zor geçen 2020 yılını geride bırakırken, ülkemizde tarım sektörünün yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerimizi yalın bir şekilde özetleyerek açıklamaya çalıştım.”

ÇİFTÇİLERİN DİKKAT ÇEKTİĞİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2021 yılı ve sonrası için çiftçilerin dikkat çektiği sorunlar ve çözüm önerilerini sıralayan Sami Özer üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği, bakanlık nezdinde bir kurul oluşturulması, su kullanımı, ve sulama sistemleri ile ilgili konulara değinerek “Enflasyonla mücadele kapsamında, gıda enflasyonunu düşürmek için üretici fiyatları yerine üretim maliyetlerini düşürücü önlemler alınmalıdır. Tarımsal girdilerin fiyatları yakından takip edilerek, haksız kazanç veya spekülatif artışlarda Tarım Bakanlığı, müdahil olarak gerekirse Rekabet Kurumu devreye sokulmalıdır. İlgili kurumlar tarafından, çiftçimizin menfaatini koruyacak, haksız rekabeti önleyecek tedbirler alınmalıdır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oluşturulan bilim kurulu, yapmış olduğu tespitler ve tavsiyeleriyle takdir toplamıştır. Tarım sektörü için de işin pratiğini bilen bilim insanları, sanayiciler, çiftçi temsilcileri ve bürokratlarımızdan oluşacak bir kurul, uzun vadeli tarım sorunlarına daha akılcı çözümler üretecek Bakanlık nezdinde bilim kurulu oluşturulmalıdır.”

SUYU DOĞRU TEKNİKLERLE KULLANILMASI İÇİN ZORUNLU VE ZORLAYICI TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Özer, “Küresel ısınmanın etkisiyle iklim değişikliği ve tatlı su kaynaklarımızın azalma riski Türk tarımının önündeki en büyük ortak sorundur. Su kaynaklarımızın yüzde 70’inin kullanıldığı tarım sektöründe geleceğimizin emaneti suyumuzu tasarruflu kullanmaya yönelik eğitici, teşvik edici, yönlendirici uygulamaları hayata geçirerek, her türlü tarımsal destek, sübvansiyonlu kredi ve tarımsal yatırım teşviklerinde suyu doğru tekniklerle ve tasarruflu kullanma ön şart haline getirilmesi için zorunlu ve zorlayıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2021 yılında sulama yatırımlarına öncelik vereceği açıklaması sektörümüz açısından memnun edici bir gelişme ve takdirle karşılanmaktadır. Ancak yeni tarımsal sulama yatırımlarında çağın gerekleri de göz önüne alınarak su ve enerji tasarrufu sağlayacak yeraltı kapalı sistem basınçlı sulamaya geçilmesi daha da uygun olacaktır.”

TARIMINDA DOĞRU VERİLERE ULAŞMALIYIZ

Özer, “Türkiye’de tarım hakkında açıklanan verilerin güvenilir olmaması, karar alma ve projeksiyon yapmayı da zorlaştırmakta ve hatta kimi zaman yanlış kararlar almaya da sebep olmaktadır. Doğru tarımsal istatistiklere ulaşmak için gelişmiş ülkelerin tarımsal veri toplama metotları da incelenip, her türlü teknolojiyi devreye sokarak, tarımında doğru verilere ulaşmalıyız. Bir ürünü ölçemezsek kontrol edemeyiz, kontrol edemezsek yönetemeyiz. Ülkemiz farklı coğrafi ve iklim koşullarında her çeşit ürünün üretilmesine imkan veren önemli bir tarım ülkesidir. Her bölge ve ürünün farklı sorunları olabilmektedir. Bu sorunların en akılcı şekilde çözülmesi, işin içinde olan sivil toplum kuruluşları ve çiftçi temsilcileriyle görüşülerek, kaynağından doğru bilgi almakla olur. Tarım ve Orman Bakanımız ve ilgili bürokratlarımız ile çiftçiyi temsil eden kuruluşların daha sık ve düzenli bir araya gelmesi sorunların çözümünü hızlandıracaktır. (Bakanlıkça kurulacak tarım ve çevre ajansı kanunu vb.)”

MEVCUT DESTEKLEME BÜTÇESİ ARTIRILARAK DAHA ETKİLİ KULLANILMALIDIR

Özer, “Çiftçilik; her türlü iklim şartında, zaman ve mesai şartlarının diğer sektörlere göre farklı olduğu, doğayla iç içe yapılan zor bir meslektir. Tarım sektöründe çalışan sürekli tarım işçileri ve işverenlerin arasındaki çalışma ve sosyal güvenlik şartlarının düzenlendiği Tarım İş Kanunu, günümüz şartlarına göre yeniden tartışılarak hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Tarımsal desteklemeler, tarımın desteklenmesi gerekliliği ve bunun da kanuna bağlanarak her yıl açıklanması tarım sektörümüz için önemlidir. Ancak bu desteklerin, tarımın içinden gelen çiftçiler ve temsilcileriyle görüşülerek etki analizleri yapılmalıdır. Çiftçi refahına katkıları ayrıntılarıyla tek tek ele alınarak, sadeleştirilmeli, gereksiz ve etkisiz olanlar kaldırılmalı, mevcut destekleme bütçesi artırılarak daha etkili kullanılmalıdır”

DESTEKLEMELER ÇİFTÇİLERİMİZİN HESABINA KESİNTİSİZ OLARAK YATIRILMALIDIR

Özer, “Tarımsal destekler yılın başında açıklanarak ekim planlamasıyla ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin ekimi teşvik edilmeli ve bir sonraki ürün tohum tarlaya düşmeden, çiftçinin üretim maliyetleri için nakit ihtiyacının en çok olduğu zamanda ödenmelidir. Tarımsal desteklerden kesilen yüzde 2 ile 4 oranındaki stopaj vergisi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapacağı görüşme ile kaldırılmalı ve desteklemeler çiftçilerimizin hesabına kesintisiz olarak yatırılmalıdır. Tarım kesiminde artan borçlanma ve takibe düşme oranlarındaki yükseliş, çiftçimizin maliyet ve satış fiyatları arasındaki makasın daraldığı, kar oranlarının düştüğü ve hatta zarar ettiğinin göstergesidir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde takibe düşen 2020 ve 2021 borçlarının ertelenmesi ve 5 yıl vadeye bölünerek tahsil edilmesi, kefaletle kredi kullanan küçük çiftçimiz için sosyal bir gereklilik haline gelmiştir.”

İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK TEDBİRLER ALINMALI

 Özer, “Kooperatifçilik, özellikle tarım sektöründe dağınık yapıdaki küçük çiftçilerin güçlerini birleştirerek toplu alım ve satış yaparak maliyetlerini düşürmeleri ve katma değer yaratmaları açısından kabul görmüş bir ekonomik modeldir. Kooperatifçilik ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında başlamıştır. Az sayıda da olsa başarılı örnekleri olmasına rağmen yaygınlaşmaması ve başarısız olmasının temel nedeni kooperatiflerin yanlış yönetilmesidir. Kooperatifçiliğin gelişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili sivil toplum kuruluşlarının da görüşünü alarak, ortak bir çalışmayla tarımsal kooperatiflerin kuruluş ve yönetimleriyle ilgili kanunu ve yönetmelikleri yeniden düzenlemeli ve yöneticilerine mutlaka tüm şahsi varlıklarıyla sorumluluk getirilmelidir. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçimiz için önemli ve gerekli bir kuruluştur. Ziraat Bankasıyla aynı hazine desteğini almasına rağmen daha yüksek faiz oranı, masraf ve komisyon uygulayarak, piyasadaki en büyük alıcı konumunda olmasına rağmen gübre ve zirai ilacı çiftçimize daha pahalıya satarak küçük üreticilerimizin tepkisini çekmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetim organizasyonu, kooperatif, bölge birliği, hizmet büroları, depoları ve iştirakleriyle yeniden yapılandırılarak işletme maliyetlerini düşürecek tedbirler alınmalı ve ortaklarına piyasa fiyatlarının altında girdi sağlamalı ve üretilen ürünlere katma değer yaratılmalıdır.”

TMO ÇİFTÇİNİN DESTEKÇİSİ, SANAYİCİ VE TÜKETİCİNİN İSE GÜVENİDİR

Özer, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasa düzenleyici görevi nedeniyle çiftçinin destekçisi, sanayici ve tüketicinin ise güvenidir. TMO değişen piyasa şartları ve enflasyona göre açıkladığı alım fiyatları aylık olarak güncellenmelidir. Aksi halde bu yıl olduğu gibi açıklanan buğday ve arpa fiyatı piyasanın altında kaldığından, gerekli alımı yapamayarak ithal etme durumunda kalabilmektedir. TMO, alım fiyatlarıyla birlikte aylık satış fiyatlarını da açıklamalı, randevulu mal alımları kolaylaştıracak ve önünü açacak tedbirleri almalıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tarımsal ürün ihracatındaki hedeflere ulaşmak için ihraç ettiğimiz tarım ürünlerimizde tek pazara bağımlılığı önlemek, yeni ve zengin pazar arayışına girmek, ihracatın artarak sürekli olması ve ürettiğimiz ürüne katma değer yaratılması önemli bir husustur.”

TARIMSAL ELEKTRİK FİYATLARINA MÜDAHALE EDİLEREK İNDİRİM UYGULANMALI

Özer, “Süt Hayvancılığıyla uğraşan çiftçilerimizin üye oldukları birlik ve kooperatiflerin sayıca çok ve dağınık yapıda olması, sektöre zarar vermektedir. Damızlık sığır yetiştiren ve süt üreten bir çiftçinin üye olması gereken kurumsal bir üst birlikte tek bir çatı altında toplanarak, gerekli denetim ve kontrollerinin yapılması ve birbirlerine adeta rakip hale gelen gereksiz birlik ve kooperatifler kapatılmalıdır. Tarımsal amaçlı kullanılan elektrik birim fiyat tarifesi, dağıtım şirketlerinin özelleşmesiyle diğer tarifelerden farksız hatta daha pahalı hale gelmiştir. Tarımsal üretim maliyeti içinde önemli bir yer tutan tarımsal elektrik fiyatlarına müdahale edilerek indirim uygulanmalı, tarım ve hayvancılıkla ilgili elektrik faturaları Ziraat Bankasında otomatik ödemeye alınması şartıyla hazine destekli sıfır faizli kredi ile aylık ödenerek, çiftçimizden yılsonunda tahsil edilmelidir.”

ÜRETİM ÖNCELİKLERİMİZİ, UZUN VADELİ, SİYASET ÜZERİ DÜŞÜNEREK BELİRLEMELİYİZ

Özer, “Dünyada hücresel, dijital, dikey ve hassas tarım gibi konularla geleceğin tarımı tartışılıp, çevreyi koruyan, sağlıklı ve yüksek verimli tarımsal üretim modelleri dizayn edilmeye çalışılırken, ülkemizde yaklaşık yüzde 17 olan tarım nüfusumuzun milli gelirden aldığı yüzde 7 payla çiftçimizin ayakta kalması ve geçim derdine çare bulması giderek güçleşmektedir. İhtiyacımız olan stratejik ürünleri, dışarıya bağımlı olmadan, toprak, su ve iklim koşullarına göre en verimli şekilde üretmek için tarımsal politikalarımızı ve üretim önceliklerimizi, uzun vadeli, siyaset üzeri düşünerek belirlemeliyiz.” Haber/BERKANT ERGİN

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.