GENEL KURUL İLANI
S.S. KARGALI IRMALI KIR EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ Olağan genel kurul Toplantısı 18 Haziran 2023 Pazar günü Saat:14.00'da Kargalı Mahallesi Köy Konağı - POLATLI adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde kuruluş olağan genel kurul toplantısının 2 Temmuz 2023 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı ortaklara duyurulur.
YÖNETİM KURULU
 
Erhan ŞÖLEN                          Hasan Hüseyin ÖZTÜRK                       İhsan HATİPOGLU           
    Muhasip                                         Başkan Yrd.                                        Başkan
GÜNDEM
1- Açılış
2- Başkanlık divanının teşekkülü, saygı duruşu.
3- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
4- 2019, 2020, 2021 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
5- 2019, 2020, 2021 yılları Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
6- 2019, 2020, 2021 yılları bilanço, gelir gider tablosu, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7- 2023 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programının görüşülmesi karara bağlanması.
8- Aidatların tespiti.
9- Özel parselasyonun yapılması ve tahsisi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10- Yönetim ve denetim kurulunun kaç yıl için seçileceğinin görüşülmesi ve seçimi
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış.
#ilangovtr Basın No ILN01831809