T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2022/317 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/317 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi Abidinpaşa Mahallesi Balaban Sokak 4 kapı numaralı Cesur Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 13 nolu taşınmaz tapu kaydında Abidinpaşa-İmar Mahallesi6549 ada 7 parselde kayıtlı 602,00m² yüzölçümlü 72/1000 arsa paylı 3. kat 13 nolu mesken ve eklentisi 13 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizam betonarme karkas olarak 2 bodrum + zemin + 3 normal kattan oluştuğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda 3 oda salon antre mutfak banyo wc ve balkondan oluştuğu iki odanın salona açıldığı ısınma doğalgaz kombi ile sağlandığı net kullanım alanı 71,50m² balkon yaklaşık 7,00m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Abidinpaşa Mahallesi Balaban Sokak Cesur Apartmanı No:4/13 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 602,00 m2
Arsa Payı : 72/1000
İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/06/2023 tarih ve 922565 sayılı cevabi yazılarında 1/1000 ölçekli imar durumunun konut inşaat tarzının ayrık kat adedinin bodrum hariç 4 kat yola mesafesinin 7.00m inşaat derinliğinin 21.00m olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
İRTİFAK: 9 NOLU PARSEL ALEYHİNE MURUR HAKKI
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 10:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın No ILN01882204