T.C.
GÖLBAŞI (ANKARA)SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/1579 Esas
T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Mahkememizin 25/10/2023 tarihli ara kararı ile Dimitri Kızı Agnesa Roscupkini'nin mirasçılarının olup olmadığının TMK'nın 594. Maddesi gereğince ilan yapılarak sorulmasına karar verilmiştir.
Davaya konu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1120 ada, 6 parsel ve 113636 ada 18 parsel sayılı taşınmazların maliki Dimitri kızı 01/01/1890 doğumlu Agnesa Roscupkini'nin mirasçılarının en son yapılan ilandan itibaren bir yıl içinde mahkememize başvurması, başvurmaması halinde başvurmazsa ve sulh hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçeceği karar verilmiş olmakla;
Duruşmanın atılı bulunduğu 16/02/2024 günü saat 09:42'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01932331