Geçtiğimiz günlerde Alaattin Çakıcı, Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan için ‘’ Lafını bilmez kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz’’ diye sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine Gergerlioğlu 20 Kasım tarihinde ‘’ Sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “tehdit” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu.

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de sıkı denetim 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de sıkı denetim

Savcılık Çakıcı için kararını verdi

Takipsizlik kararı. ‘’ Sosyâl medya paylaşımında müştekinin ismi zikredilmediği gibi müşteki için yazıldığını çağrıştıracak bir ifadenin de kullanılmadığı, neticede bu yorumda yazılı ifadelerin müşteki için sarf edildiğini açıkça ortaya koyacak herhangi bir işaret veya ibare de olmadığından şüpheye yer bırakmayacak şekilde müştekiye hakaret edildiğine dair Türk Ceza Kanunu 126. maddesi kapsamında duraksanmayacak bir durumun bulunmadığı, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/9499 Esas ve 20/15030 Karar nolu ilam ve benzer ilamlarında da belirtildiği üzere ‘Sanığın iddianamede yer alan ifadelerinin TCK’nın 126. maddesinde belirtildiği üzere duraksamaya yol açmayacak bir şekilde katılanın şahsına yönelik olduğunun anlaşılamaması ve dolayısıyla matufiyet şartının olayda gerçekleşmediği gözetilmeden, unsurları oluşmayan hakaret suçundan beraati yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesinin’ bozma nedeni kabul edildiği, lekelenmeme hakkını ihlal edeceği, müşteki vekili tarafından yorumun müvekkiline yönelik yapılmış bir hakaret olduğu iddiası dışında bir delil bulunmadığı, tahmin veya varsayım ile suç isnat edilerek kamu davası açılmasının hukuki olmadığı, varsayımla açılmış bir kamu davasının şikayet edilen kişinin adil yargılanma ve lekelenmeme haklarını ihlal edebileceği, neticede somut olayda müştekiye yönelik hakaret suçunun işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturacak nitelikte somut bir delil bulunmadığı anlaşılmakla…”

geri-1

Takipsizlik kararını eleştiren Gergerlioğlu, ‘’ Biz hakaret ve tehdit ile ilgili başvuru yaptık, sadece hakaret açısından değerlendirmiş. Tehdit ile ilgili bir değerlendirme yapmamış. Bu konuya itiraz edeceğiz. Olacak iş değil. Bu kadar apaçık yanlış karar ve yanlış ötesi bir karar olacak bir karar değil. Savcı İ.A. bu kararı vermiş. Kamuoyu dikkatine sunmak istiyorum bu kararı. Nasıl olur da apaçık ismim geçtiği halde matufiyet yoktur kararı verebiliyor. Bu olacak iş değil. Bu savcının daha önceki kararlarında da kendisi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayette bulunduğum bir savcı. Öncesinde kendisini şikayet ettiğim bir savcıya suç duyurusu metni iletilmiş ve kararı bu savcı vermiş." Dedi.