Devrim Barış Çelik Kimdir?

Devrim Barış Çelik 1978 yılında Kayseri’de doğmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansı yaptı.

Devrim Barış Çelik aynı bilim dalında doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

Devrim Barış Çelik öte yandan, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda da yüksek lisansa devam etmiştir.

Hangi Görevlerde Bulundu?

24'üncü ve 25'inci dönemde İzmir milletvekili aday adayı da olan Devrim Barış Çelik, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir birinci Bölge onikinci sıra milletvekili adaylığı yapmıştır.

Müteaddit defalar mahalle, ilçe ve il delegelerikleri yapmış olup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37'inci İzmir İl Kongresi’nde “Kurultay Delegesi”, 37'inci Olağan Kurultayı'nda ise "Parti Meclisi Üyesi" seçilmiştir.

Cuma hutbesi konusu açıklandı! 9 Haziran 2023 Diyanet cuma hutbesi konusu ne? Cuma hutbesi konusu açıklandı! 9 Haziran 2023 Diyanet cuma hutbesi konusu ne?

Hala, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi olarak "Doğu ve Güneydoğu/Doğu Masası Koordinatörü" ve "Saha Çözüm Masası Koordinatörü" görevlerini yürütmektedir.

İzmir birinci Bölge sekizinci sıra milletvekili adayıdır.