DEMİR: MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Bu haber 08 Haziran 2022 saat 8:01 'de eklendi.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu müjdeleri sıraladı. AK Parti olarak 20 yıldır ne söz verdiyseler yaptıklarını ifade eden Demir, “20 senedir ne söz verdiysek yaptık. Covid etkisi ve Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkilerine rağmen, yine söz verdik, yine yaptık, yapıyoruz. AK Parti sözlerine sadıktır. Yaparsa AK Parti yapar. Milletimize hayırlı olsun.” dedi.

DEMİR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MÜJDELERİNİ SIRALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu müjdeleri sıralayan AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Enflasyon bir sorundur ama, tercihimizi geçimini sürdürmesini sağladığımız milyonlardan yana kullandı, ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu var, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz, stokçuların oyunlarını bozacağız, herkesin hakkını almasını temin edeceğiz, çiftçilere müjde, 3600 ek gösterge düzenlemesi, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık, yargı paketi, yalıtımlı konut sayısını artırma çalışması, 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz.”

ENFLASYON BİR SORUNDUR  AMA…

“Bizim ekonomideki programınızın esasını, Milli Mücadelemizi de zafere ulaştıran ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ stratejisi oluşturmaktadır. Enflasyon bir sorun mudur? Evet bir sorundur ama Türkiye’nin sorunlarının asıl sebebi ve çözüm yolu tek başına bu başlık mıdır? Kesinlikle değildir. Eğer öyle olsaydı geçmişte sayısız defa uygulanan, bir kısmı da başarıya ulaşan enflasyonla mücadele merkezli ekonomi programları sayesinde ülkemiz tüm sorunlarını çözmüş olurdu. Teşhis yanlış olunca tedavi de istenilen neticeyi vermez. Gerçi ülkemizde bizim programımıza kadar bu teşhisin kasıtlı olarak yanlış konduğu ve yine kasıtlı olarak yanlış tedavilerin uygulandığı da bir gerçektir. Türkiye ekonomisini belli bir çizginin üzerine çıkartmayarak yüksek faizle soyulacak kadar diri, üretimle ayağa kalkamayacak kadar halsiz bırakacak programlarla yıllarımız heba edilmiştir. Aslında bu kısır döngünün ilk adımı enflasyonun tanımıyla başlıyor ,açıklamasında bulundu.”

TERCİHİMİZİ GEÇİMİNİ SÜRDÜRMESİNİ SAĞLADIĞIMIZ MİLYONLARDAN YANA KULLANDIK

“Dünya genelinde halihazırda 136 ülkenin merkez bankasının enflasyon oranlarının altında faiz politikası uyguladığına dikkat çeken Erdoğan, “Buna rağmen Türkiye için eskinin köhne enflasyon-faiz denkleminde ısrar etmek gafletten kaynaklanmıyorsa alenen ihanet teşebbüsü demektir” Dünyanın içinden geçtiği şu ekonomik buhranda tercihi üretimden ve istihdamdan değil de finansal illüzyonlardan yana kullanmak, kesinlikle ülkeyi emperyalist mandacılara peşkeş çekmek demektir. Bunu da yutmayacağız. Bunlar hadi bizi dinlemiyorlar, hadi bize inanmıyorlar, hiç değilse kendi putlarına, kendi ideolojik efendilerine kulak versinler.”

‘ÜLKEMİZDE TEKNİK ANLAMDA ENFLASYON DEĞİL, FİİLİ BİR HAYAT PAHALILIĞI SORUNU VAR” 

“Şöyle ki yaşananlara enflasyon diyebilmemiz için kamunun harcama disiplininin kaybolması, bütçenin çok yüksek açıklarla yönetilebilir olmaktan çıkması gerekir” Yani vatandaşlarımızın tasarruf tarafında da sorun yok. Tasarruflar böyle de borç tarafında bir felaketle mi karşı karşıyayız  Hayır, hamdolsun orada da gayet iyi durumdayız. Tıpkı kamu borçları gibi vatandaşlarımızın borçları da özel sektörümüzün borçları da milli gelirle oranlanarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde. Bizdeki konut, araç ve altın gibi gerçek varlıklara dayalı borçlanmalar gelişmiş ülkelerdeki türev piyasa şişkinliği içermediği için hiçbir zaman kriz sebebi olmaz.”

‘BU İKTİDAR FAİZİ ARTIRMAYACAKTIR, TAM AKSİNE BİZ FAİZİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerinin yüzde 40’ına dayandı. Banka aktifleri milli gelirlerini katbekat aşan bu ülkelerin bize sürekli dayatılan faiz artışlarından köşe bucak kaçmalarının sebebi resesyona, yani durgunluğa girme korkularıdır. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu aşamada faizleri enflasyona göre olması gereken seviyelere yükselterek cari açık verme, dolayısıyla devasa işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya gelme riskine girmez, giremez.”

STOKÇULARIN OYUNLARINI BOZACAĞIZ” 

“Aslında hemen yanı başımızda bir sıcak çatışma patlak vermeseydi salgın sonrası bu aylarda her kesimden insanımız programımızın somut faydalarını hayatında bizzat görmeye başlamış olacaktı. Biraz gecikmeyle de olsa inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren bu noktaya geleceğiz.”

 HERKESİN HAKKINI ALMASINI TEMİN EDECEĞİZ

“Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, destek miktarlarını güncelleyerek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine de izin vermeyeceğiz Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Hazine Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Sel önünden kütük kapma peşindeki fırsatçıların takdirini ise milletimize bırakıyoruz”

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

“Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacak olan 2022 hasat döneminde arpa ve buğdayın taban fiyatları belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında sert ekmeklik buğday için ton başında 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağı aktarıldı. Yapılan açıklamalar ile Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınacak olan arpa içinde ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira ödeneceği duyuruldu.”

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 

“Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlere, polislere, sağlık çalışanlarına ve din görevlilerine ek göstergelerini 3600’e çıkarma sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, ancak sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının, memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördüklerini aktardı.”

TÜM MEMURLARIMIZIN EK GÖSTERGELERİNDE 600 PUANLIK BİR YÜKSELTMEYE GİTMEYİ KARARLAŞTIRDIK

“Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkartılacaktır.”

YARGI PAKETİ

“Teklifte hakim ve savcı yardımcılığı sistemi getirilerek, 3 yıllık bir temel eğitim, görev ve son eğitim sürecinin yani teori ile pratiğin meczinin ardından bu unvanların kazanılması öngörülüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, hukuki sorunlar ile uyuşmazlıkların niteliklerine önemli noktada ciddi değişimler getiriyor. Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek göreve hazırlanmaları hedefleniyor. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılma mecburiyeti getirilerek yargının insan kaynağı kalitesi güçlendiriliyor. Hakimler Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu programlarının en geç 2 yılda bir yerinde denetimi sağlayacak şekilde hazırlanması sağlanıyor.”

YALITIMLI KONUT SAYISINI ARTIRMA ÇALIŞMASI 

Erdoğan, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini kaydederek, ülkedeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olmasının, konutların ısıtılması ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açtığının altını çizdi. “Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı getiriyoruz”

15 MİLYAR LİRALIK YENİ BİR PAKETİ DAHA DEVREYE ALIYORUZ

“Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 98 milyar liralık sosyal yardımla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmuştuk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi ek programlarla daha da güçlendiriyoruz. Amacımız, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, Türkiye Aile Desteği Programı ile ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız bu yeni pakete, hem elektronik devlet hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden haziran ayının üçüncü haftasından itibaren başvurabilecek.” 20 Yıldır ’’ Durmak yok yola devam’’ düsturu ile çalışan , üreten hükümetimiz ; Türkiyemizi büyütmeye ,güçlendirmeye durmadan ,yorulmadan devam edecektir.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.