Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kadına yönelik şiddete karşı da birçok tedbir alındığını söyleyerek, "Kadına şiddetin önlenmesi noktasında mevzuatımızdaki değişiklikleri önemsiyoruz ve uygulama sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Yeni anayasa yönelik daha önceki açıklamalarınada gönderme yaparak ve altını çizerek sözlerini yineledi Tunç, "Darbe döneminde hazırlanan mevcut Anayasa'nın, hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla hak ve özgürlükler çerçevesinde yenilenmesi elzemdir" açıklamasında bulundu.

Filistin'de insanlık suçu işleniyor

TBMM Plan ve Bütçe Komitesi'nde, Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesine dair bilgi veren Tunç, dünya genelinde adaletin ve insan haklarının zedelendiği bir dönemden geçildiğini ifade etti. Tunç, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de insanlık suçu işlendiğini, masum sivillerin, çocuk ve kadın demeden bombalar altında hayatlarını kaybettiğini, soykırımın gerçekleştiğini vurguladı. Ölen Filistinlilerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Tunç, soykırım ve savaş suçlarının uluslararası ceza mahkemesinin gündemine taşınacağına inancını dile getirdi. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinlilerin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceklerine dikkaet çeken Tunç, "Acıların bir an evvel sona ermesini temenni ediyor, bu insanlık dışı saldırılarda ve gerçekleştirilen soykırımda şehit edilen masum insanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlık suçunu işleyen saldırganları huzurlarınızda bir kez daha lanetliyorum." açıklamasında da bulundu.

"Zaman içerisinde Anayasamızın yeknesaklığı bozulmuş ve adeta yamalı bir bohça haline gelmiştir"

Demokrasi ve hukuk ilkelerinin; kamu güvenliği, toplumsal barış, toplumsal ilerleme ve ekonomik büyümenin temel koşulu olduğunu vurgulayan Tunç, hak ve özgürlüklerin tek güvencesinin demokratik hukuk devleti olduğunu ifade etti. Bakan Tunç, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması hedefi doğrultusunda son yıllarda önemli reform adımları atıldığını belirtti. Anayasa'da gerçekleştirilen reformlara ve temel kanunlardaki değişikliklere rağmen, Tunç, Anayasa'nın da değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ve şunları ekledi:

POLATLI'DA İTTİFAK YAPILACAK MI? POLATLI'DA İTTİFAK YAPILACAK MI?

"Gerek Kanunlarımızın yenilenmesi gerekse Anayasa'da gerçekleştirdiğimiz reformlarla önemli mesafeler kaydetmiş olsak da halen yeni bir Anayasaya ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Darbe döneminde hazırlanan mevcut Anayasa'nın, hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla hak ve özgürlükler çerçevesinde yenilenmesi elzemdir. Bugüne kadar Anayasamızda 19 değişiklik paketi ile 184 değişiklik yapılmış ve 200'den fazla noktaya temas edilmiştir. Zaman içerisinde Anayasamızın yeknesaklığı bozulmuş ve adeta yamalı bir bohça haline gelmiştir. Bu, herkes tarafından kabul gören bir gerçektir. Bu itibarla demokratik, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, toplumun her kesiminin görüşlerini ihtiva eden ve büyük bir mutabakatla kabul edilecek yeni ve sivil bir anayasa yapmak milletimize olan borcumuzdur."