Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Güneydoğu'ya iki yeni turistik hat Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Güneydoğu'ya iki yeni turistik hat

Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile yapılan ihaleye Limak, Kolin, Mapa, YSE, YDA ile Yapı ve Yapı şirketi katılmıştı. İhaleyi ise 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklif ile Yapı&Yapı şirketi almıştı.

Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) TOKİ’nin 29 Nisan 2022’de Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesine göre Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesinin iptali için dava açmıştı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; Danıştay 13. Dairesi kararında 21-B maddesine göre yapılan ihalelerde ivedilik şartı arandığı, önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda bu maddeye göre ihale düzenlendiği anlatıldı.

Davalı idarenin, millet bahçesi ve çevre düzenlemesi işinin hangi kısımlarının, hangi nedenlerle yapım tekniği açısından özellik arz ettiğinin teknik veri ve dokümanla ortaya koyamadığına dikkat çekildi. İhale kapsamında teklif istenilen firmaların tamamının yapı ve inşaat firmaları olduğu, firmaların yapım tekniği açısından özellik arz eden bir proje için özel bir nitelik taşıması gerekliliği gibi şartların aranmadığı da belirtildi.

Dava konusu ihalenin Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan “Birinci 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde ilan edilen bir iş olması dikkate alınarak davalı idare tarafından ivedilikle tamamlanması gereken bir olarak nitelendirilmesinin, işin ivedi olarak yapılmasına gerekçe olarak gösterilemeyeceği vurgulandı. Mevzuatta belirtilen ivedilik şartları bulunmadığından ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı.