Ankara, Türkiye'nin başkentidir ve ülkenin merkezinde yer almaktadır. Ankara, göller açısından zengin bir şehirdir ve çevresinde birçok göl bulunmaktadır. Ankara'ya yakın olan bazı göller şunlardır:

Ankara'ya yakın göller hangileri? 

Eymir Gölü:

Eymir Gölü Ankara il sınırı içerisinde yer alan bir göldür. Arsa Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne aittir. ODTÜ Spor Kulübü Kürek ve Yelken Takımlarının antrenman sahası olup; Gölde ekipler için kayıkhane bulunmaktadır. Gölün kendine ait fauna ve florası bulunmaktadır.

Eymir ismi adeta ODTÜ ile özdeşleşmiştir. 1986 yılında ODTÜ mezunları tarafından kurulan "Eymir Kültür Vakfı" adını buradan almıştır

Eymir Gölü Etkinlikler:

Eymir Gölü'nde eskisine göre daha az da olsa kürek ve su sporları, balık tutma (olta ile) ve piknik gibi aktiviteler yapılabilmektedir. Gazi ve engelli kartlı araçlar dahildir. Bisiklet ve yaya eşitliğine göre. Tek yönlü trafik var. Yakınlarda ücretsiz otoparklar mevcuttur.

ABB’nin Haymana Çocuk Etkinlik Merkezi için başvurular başladı ABB’nin Haymana Çocuk Etkinlik Merkezi için başvurular başladı

1962 yılında kurulan ODTÜ Spor Kulübü Kürek Takımı'nın kapsamlı antrenman merkezi Eymir Gölü ve kayıkhanesidir. ODTÜ Kürek Takımı yıl boyunca (Temmuz ve Ağustos ayları hariç) tüm antenlerini burada yapmakta ve ODTÜ'lü olsun olmasın herkesin katılabileceği kürek kursları düzenlemektedir. ODTÜ Kürek takımı geleneksel olarak Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli spor kulüplerinin katıldığı kürek şampiyonalarına katılmış ve 1993 yılında Büyükler-A şampiyonluğunu kazanmıştır. Senior-B, Gençler ve Hafif Sıklet kategorilerinde kadın ve erkek sporcularla çalışmalar devam ediyor.

Mogan Gölü:

Mogan Gölü, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir bariyer gölüdür. Göl ve çevresi, Barselona Sözleşmesi kapsamında Türkiye'de ilan edilen 15 özel koruma alanı içerisinde yer alan "Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi" içerisinde yer almaktadır.[1] Bulunduğu coğrafyada önemli bir sulak alan olup, flora ve faunasının yanı sıra rekreasyon dünyasının değişimi açısından da ülkenin önemli doğal yaşam alanlarından biridir.

İsmi Nereden Geliyor?

Her ne kadar "Mogan" farklı bir etimolojik kökene sahip olmasa da sonradan türetildiği yerdir. Halk arasında anlatılan bir efsaneye göre; Antik çağda harabe bir köyde yaşayan Monza ve Ganey adında iki genç birbirlerine aşık olurlar. Ancak ailelerinin gücüyle bu birleşmeye karşı çıktıktan sonra yeniden kavuşma umudunu kaybeden gençlerin her biri, dağın farklı yamaçlarındaki iki tepeye kaçar. Gece gündüz gözleri kuruyana kadar durmadan ağlayan aşıkların gözyaşları bir göl oluşturur ve halk, Monza ve Ganey kelimelerinin baş harflerinden oluşan "Mogan"ı bu göle yakar. O günden bu yana gölün bu isimle anıldığı rivayet ediliyor.

Mogan Gölü ve çevresinde gözlemlenen kuş türleri

Takson adı Türkçe adı Korunma Durumu (IUCN) Önemli Doğa Alanı (ÖDA) kriteri Konaklama sebebi
Acrocephalus melanopogon Bıyıklı kamışçın LC - Asgari endişe C1 - Ekolojik bütünlük Üreme
Ardea purpurea Erguvani balıkçıl LC - Asgari endişe C1 - Ekolojik bütünlük Üreme
Ardeola ralloides Alaca balıkçıl LC - Asgari endişe C1 - Ekolojik bütünlük Üreme
Aythya nyroca Pasbaş patka VU - Hassas B1, C1 - Dar yayılışlı tekil, Ekolojik bütünlük Göç, üreme
Botaurus stellaris Bayağı balaban LC - Asgari endişe C1 - Ekolojik bütünlük Üreme
Calandrella rufescens Çorak toygarı VU - Hassas B1 - Dar yayılışlı tekil Üreme
Circus aeruginosus Kızıl tuygun LC - Asgari endişe C1 - Ekolojik bütünlük Üreme
Falco naumanni Küçük kerkenez LC - Asgari endişe A1, C1 - Tehlike altında, Ekolojik bütünlük Göç
Fulica atra Sakarmeke LC - Asgari endişe B3, C3 - Dar yayılışlı topluluk, Ekolojik bütünlük Göç
Ixobrychus minutus Küçük balaban LC - Asgari endişe C1 - Ekolojik bütünlük Üreme
Netta rufina Macar ördeği LC - Asgari endişe B3, C3 - Dar yayılışlı topluluk, Ekolojik bütünlük Göç
Nycticorax nycticorax Gece balıkçılı LC - Asgari endişe C1 - Ekolojik bütünlük Üreme
Oxyura leucocephala Dikkuyruk VU - Hassas A1, B1, C1 - Tehlike altında, Dar yayılışlı tekil, Ekolojik bütünlük Üreme

Mogan Gölü'nde gözlemlenen balık türleri

Takson adı Türkçe adı Korunma Durumu (IUCN)
Cyprinus carpio Sazan VU - Hassas
Carassius gibelio Gümüşi havuz balığı
Tinca tinca Kadife balığı LC - Asgari endişe
Alburnus escherichii Steindachner İnci balığı LC - Asgari endişe
Pseudorasbora parva Çakıl balığı LC - Asgari endişe
Atherina boyeri Küçük gümüş balığı LC - Asgari endişe
Esox lucius Turna balığı LC - Asgari endişe

Mogan Gölü ve çevresinde gözlemlenen memeli ve sürüngen türleri

Takson adı Türkçe adı Korunma Durumu (IUCN) Önemli Doğa Alanı (ÖDA) kriteri
Lutra lutra Bayağı su samuru NT - Neredeyse tehdit altında C1 - Ekolojik bütünlük
Emys orbicularis Benekli kaplumbağa NT - Neredeyse tehdit altında C1 - Ekolojik bütünlük
Testudo graeca Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası VU - Hassas A1, C1 - Tehlike altında, Ekolojik bütünlük

Tuz Gölü:

Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan bir tuz gölüdür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ı bu gölden karşılanıyor. Tuz Gölü'ndeki tuz, meteorolojik suların yerden süzülmesi, tuz kubbelerinin erimesi ve blokların tektonik hatlar boyunca taşınmasıyla oluşur.[1]

Yüzey alanı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, uzun süre plato halinde kalması nedeniyle büyük bir tektonik çöküntünün derinliklerinde yer almaktadır. Buçukurluk Neojen'deki tektonik hareketlerle oluşmuştur. Tuz Gölü'nün bulunduğu çöküntü doğu, batı ve güneyden faylarla çevrilidir. Kuvaterner'de daha az yağışlı iklim koşulları gölün yüzey alanını azalttı. Zaman küçülen göle bugün sahip olduğumuz yaşamı kazandırdı.

Tuz Gölü Jeolojik Yapısı

Tuz Gölü'nü eşsiz bir jeolojik yapıya sahip kılan değerler bunlardır. Gölün jeolojik yapısı sürekli ve değişen aralıklarla 1.000 metrelik bir tuz tabakasını içermektedir. Bu katman göl çevresinde tuz üretiminin sürekliliğini sağlarken, bir başka ihracatla da bölgedeki tuz sektörünün ticari ömrünü uzatıyor.

Tuz Gölü Havzasında Üst Kretaseden itibaren yol tamamına kadar 10 km uzunluğunda bir istif bulunmaktadır. Havzanın derin kesimlerinde genellikle fliş karakterli, beklenen düşey ve yanal yön ilişkilerine sahip şeyl, kumtaşı, konglomera ve kireçtaşı gibi birimler çökelirken, yapılan araştırmalar kenarlarda yer alan karasal ve sığ denizel birimlerin varlığını ortaya koymuştur. da yatırıldı.

Sığ denizel ve karasal alanlarda yaygın olarak görülen yüksek enerjili ürünler olan konglamera ve kumtaşları çökelmiş, sakin dönemlerde şeyl, kireçtaşı, jips ve anhidritler oluşmuştur. Tuz Gölü Havzası'nın kuzey ve yaygın kesimlerindeki temel kaya birimleri Temirözü, Mollaresul formasyonları, Ankara kompleksi ve Kırşehir kristalin kompleks birimleri, batı ve güneybatıdakiler ise düşük dereceli metamorfitlerdir.

Karagöl Çubuk:

Karagöl; Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan doğal bir göldür. Arazi itibarıyla volkanik evler arasında yer alan Karagöl, küçük bir krater gölüdür. Karagöl Tabiat Parkı bu gölün çevresine kurulmuştur.

Ankara şehrine 68 kilometre, Çubuk'a ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan göl; Kızılcahamam'ın Kavak Dağı ile Yıldırım Dağı'nın kesiştiği noktada yer alır. Deniz seviyesinden ortalama 1630 metre yüksekliktedir. Gölün derinliği 70 metreye kadar ulaşıyor. Gölün yüzey alanı 23,5 hektardır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen analizler, etrafı volkanik kayalarla kaplı bir krater gölünde gerçekleştirildi. Jeolojik bulgular bu kayaların yaklaşık 12-21 milyon yıl öncesine ait olduğunu ve Alt-Orta Miyosen dönemine ait olduklarını göstermektedir. Volkanizma ürünleri orta asidik karakterde olacak ve andezitik, dasitik ve kısmen riyolitik özelliklerden oluşacaktır.

Her iki yanı yapraklarla çevrili gölün biyotopu meşe, ardıç, kavak ve çam gibi ağaç türleriyle dolu olup, buğdaygiller familyasına ait bitkileri koruyor. Sazan ve alabalık gölde doğal olarak yetişen balık türleri arasındadır. Bulunduğu bölgenin tabiat parkı ilan edilmesinin ardından gölün kıyısı boyunca baraj inşa edildi. Açık yeşil renkli suda makrofit yaşamı görülmektedir.

Kızılcahamam Karagöl

Ankara'ya 112 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı, aynı zamanda şehrin ikinci büyük tepesi olarak da biliniyor. Karagöl, 2034 metre yükseklikteki dağa 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bölgede yıllar içinde meydana gelen jeolojik ve volkanik oluşum sonucu heyelan sonucu oluşan göl, tatlı su ile kaplanmıştır. Kızılcahamam ilçesine uzaklığı yaklaşık 35 kilometredir. Dört tarafı çam ormanlarıyla kaplı olan gölün adı, içerdiği su ağaçları nedeniyle ışık alamadığı ve karanlık göründüğü için verilmiştir. Gölde balık yaşamıyor ancak bol miktarda sülük barındırdığı söyleniyor. Özellikle Ankara üniversitelerindeki öğrenciler trekking, yürüyüş gibi doğa sporları için burayı sıklıkla ziyaret etmektedirler. Aynı zamanda çevre illerde yaşayan aileler de hafta sonları ve tatil günlerinde yerel olarak akın ediyor. Göl çevresinde herhangi bir tesis bulunmadığından gölü ziyaret edenlerin çevre köylerdeki market ve bakkallardan alışveriş yapmaları tavsiye ediliyor.

Ankara'ya şehir dışında ziyarete gelen vatandaşların mutlaka şehirde bulunan bu gölleri ziyaret etmesi öneriliyor.

HABER: ÖMER YILDIZCI