EGO Genel Müdürlüğü Ankara'da 20 Şubat'ta taşınan yolcu sayısını açıkladı EGO Genel Müdürlüğü Ankara'da 20 Şubat'ta taşınan yolcu sayısını açıkladı

Ankara'da bulunan barajların doluluk oranları ve su arıtma tesislerinden sağlanan su miktarları, başkentin su kaynaklarının durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 10.02.2023 ve 10.02.2024 tarihleri arasındaki veriler incelendiğinde, baraj doluluk oranlarının arttığı ve su miktarlarının artış gösterdiği görülmektedir.

Ankara'nın temel su kaynaklarından biri olan barajların toplam hacmi 1.585.393.000 m3 olarak belirlenmiştir. Bu barajlardaki su miktarı 10.02.2023 tarihinde 414.336.000 m3 iken, 10.02.2024 tarihinde 735.823.000 m3'e yükselmiştir. Doluluk oranlarına bakıldığında ise, 10.02.2023 tarihinde %26,13 iken, 10.02.2024 tarihinde %46,41'e çıktığı görülmektedir. Bu durum, Ankara'daki su kaynaklarının önemli bir şekilde toplandığını ve doluluk oranlarının arttığını göstermektedir.

Ayrıca, İvedik ve Pursaklar Su Arıtma Tesislerinden verilen su miktarlarında da artışlar gözlemlenmektedir. Örneğin, İvedik Su Arıtma Tesisinden verilen su miktarı 10.02.2023 tarihinde 1.247.000 m3 iken, 10.02.2024 tarihinde 1.314.000 m3'e yükselmiştir. Benzer şekilde, Pursaklar Su Arıtma Tesisinden verilen su miktarı da artmıştır.

Aktif kullanılabilir su miktarı ve yüzdesi de önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. 10.02.2023 tarihinde aktif kullanılabilir su miktarı 225.379.000 m3 iken, 10.02.2024 tarihinde bu miktar 546.866.000 m3'e yükselmiştir. Aktif kullanılabilir su yüzdesi ise, 10.02.2023 tarihinde %16,14 iken, 10.02.2024 tarihinde %39,16'ya çıkmıştır.

Ankara'nın su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve baraj doluluk oranlarının artması, başkentin su ihtiyacının karşılanması açısından olumlu bir gelişmedir. Bu veriler, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve suyun etkin bir şekilde kullanılması gerekliliğini de vurgulamaktadır.