T.C.
ANKARA İFLAS DAİRESİ
2005/12 İFLAS
Adres Güncellemesine Dair İlan

Müflis Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.05.2024 tarihinde yapılacak olan olağanüstü toplantı için alacaklılara tebligat gönderme işlemleri yapılmış olup, Alacaklılar ve alacaklı Avukatlarının müvekkil adres bilgilerini güncellemediğinden bahisle Müflis İflas İdaresi Memurluğu' nda kayıtlı bulunan adreslerine gönderilen tebligatlardan geri dönenler olmuştur. Alacaklıların adreslerini güncelleyerek Ankara 21 (İcra) İflas Dairesi 2005/12 esas sayılı dosyasına bildirmeleri gerekmektedir. Alacaklılar adres bilgilerini güncellemesi ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02029556