T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2023/4150 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, TEKKE-İMAR Mahalle/Köy, SEVİNDİRİK Mevkii, 190 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına olan 750/5009 hissesi satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Tekke İmar Mahallesi , 190 Ada, 3 Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 5.009,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 imar planı içerisinde olduğu, yapılaşma şartlarının; HMAX:6,50, EMSAL: 0,05, MAX KONUT ADEDİ: 13, yola 5 m çekme mesafeli olduğu bilgisi alınmıştır. Belediye Başkanlığınca, arşivlerinde yapı ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:07
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın No ILN01929330