T.C.
ANKARA BATI 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/33
Karar No : 2024/198 Sanık : Halil İbrahim GÜZELTAŞ, Aydın ve Seknan oğlu, 17/08/1990 Bitlisdoğumlu, Karacahasan Mah. Bağevleri Küme EvleriNo:1 Elmadağ/ANKARA
Suç : Kasten yaralama
Suç Tarihi : 05/02/2022
Karar Tarihi : 06/03/2024
Verilen Hüküm : 3.750,00 TL Adli Para Cezası
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddesi gereğince Ankara ilinde yayınlanan yerel bir gazete ve bir yerel internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer asliye ceza mahkemesine veya cezaevi idaresine yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü olarak başvuruda bulunmak suretiyle CMK'nun 252/1.maddesi gereğince itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmesi halinde mahkememizce verilen bu karar ile bağlı olmaksızın duruşma açılmak suretiyle yargılamaya devam olunacağı, ancak itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde CMK'nun 251/3.fıkrası gereğince yapılan indirimin korunacağı, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02036552