T.C.
ANKARA 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74713719-2021/733-Ceza Dava Dosyası
Mahkememizin 2021/733 esas sayılı dava dosyasında icra olunan yargılama sonucunda, sanık Harun ÇINAR' ın "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan neticeten 1 Yıl 4 Ay 20 Gün Hapis, "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan ise neticeten 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Dair; sanığın yokluğunda, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02057395