T.C.
ANKARA 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/699
KARAR NO : 2024/225 Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2024 tarihli ilamı ile Tehdit, Hakaret suçundan neticeten; 5271 sayılı CMK’ nun 231. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA kararı verilmiş olup verilen karar İlhan ve Mihri oğlu, 10/11/1986 Keçiören doğumlu, Ankara, Keçiören, Bademlik mah/köy nüfusunda kayıtlı sanık ERKAN TÜRKERİ'ye tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02052615