ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/570 E. - 2024/417 K.
DAVALI : MAHMUT CELAL ÖZCAN-33394131692-Ayvalı Mh. Rüzgar Sk. No:7 Keçiören/ANKARA
Davacı Nurcihan ÖZCAN tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında mahkememizce 16/05/2024 tarihinde; "1-Davanın KABULÜNE, Bolu İli, Mengen İlçesi, Şahbazlar Mah/Köyü, Cilt No:55, Hane No:18, B.S.N.:71'de nüfusa kayıtlı, 33340133404 T.C. Kimlik numaralı, İskender ve Gülender'den olma, Gülşehir 09/07/1979 doğumlu, davacı NURCİHAN ÖZCAN ile yine aynı yer B.S.N:47'de nüfusa kayıtlı, 33394131692 T.C. Kimlik numaralı, Feridun ve Zehra'dan olma, Ankara 01/03/1976 doğumlu, davalı MAHMUT CELAL ÖZCAN'ın TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Harçlar yasası uyarınca alınması gerekli 427,60 TL harçtan peşin alınan 269,85 TL harcın düşümü ile noksan 157,75 TL Karar/İlam Harcının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davacı tarafından adli yardım kabul kararı verilinceye kadar yapılan; 269,85 TL harç ile 6.108,50 TL dosya masrafı gideri olmak üzere toplamda 6.378,35 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4-Davacı yönünden adli yardım kabul kararı verildikten sonra mahkemece resen yapılan toplamda 11.760,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T. Uyarınca hesaplanan 17.900,00TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine," şeklinde karar verilmiş olup verilen karar iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02037050