T.C.
ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/534
DAVALI : ZEYNAL SAKİN - T.C. Kimlik No:(22222102430)
Davacı , BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , ZEYNAL SAKİN arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası nedeniyle;
25/10/2023 tarihli duruşmanın 1 nolu ara kararı gereğince; Bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmekle;
"Davalı Zeynal Sakin, yürürlükteki mevzuata aykırı olarak, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.' den izinsiz olarak, elektrik şebekesine müdahale etmek suretiyle mevcut sayaçtan geçirilmeden davacı BEDAŞ' ın bilgisi dışında elektrik tüketimi yapmış, böylece davacı BEDAŞ' ın zararına sebep olmuştur. Bu nedenle, davalı şirketin , davacı şirketin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre tahakkuk ettireceği bedeli ödemesi gerekmektedir.
Kaçak Elektrik Tüketimi Tespit Tutanağı' nın düzenlendiği 18.04.2022 tarihinde yürürlükte bulunan E.P.T.H. Yönetmeliğinin45(1) Maddesinde ; faturalanma esas alınacak sürenin, 42. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesindeki tespitlerde; son endeks okuma ile tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme işlemleri gibi, sayaç mahallinde dağıtım şirketince gerçekleştirilmiş olan en son işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süre olduğu ve bu sürenin90 günü geçemeyeceğhükmü bulunmaktadır.
Yönetmeliğin bu hükmüne göre ,kaçak kullanım başlangıç tarihinin doğru bulgu ve belgelere dayanması gerekmektedir. Davacı BEDAŞ tarafından kaçak kullanım süresi 81 gün alınmış olup bunun neye göre belirlendiği anlaşılamamıştır.
Dosyaya aşağıdaki belgelerin kazandırılması halinde denetime açık rapor hazırlanabileceği değerlendirilmektedir;
a) Davalı Başkent EDAŞ' tan ; 4000185327Tesisat numaralı elektrik aboneliğinde, Kaçak Elektrik Tüketimi Tespit Tutanağı' nın düzenlendiği 18.04.2022 tarihli kaçak tespit tutanağı öncesinde yapılmış; kesme-bağlama, sayaç değiştirme yada sayaç okuma işlemi yapıldıysa buna ilişkin belge,
b) Dava dışı Enerjisa Başkent EPSAŞ' tan;
1-4000185327 Tesisat numaralı elektrik aboneliğinin 2021- 2022 yılını kapsayan sayaç endeks değerleri,
2-4000185327 Tesisata ait Abone Sözleşmesi,
Takdir Mahkemeye ait olmak üzere, yukarıdaki bölümde talep edilen belgelerin dosyaya kazandırılması halinde ,davacı alacağına ilişkin denetime elverişli rapor hazırlanabileceği hususu" şeklinde belirtildiği ve,
Duruşma Günü: 24/01/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01929315