T.C.
ANKARA 27. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/551 Esas
DAVALI : GANİM HIDIR HASAN HASAN Demetevler Mah 7 No:10Yenimahalle/ ANKARA
Davacı SABEEHA SAMEER MOHAMMEDNOOR AL KANA tarafından davalı GANİM HIDIR HASAN HASAN aleyhine açılan Boşanma davasında ön inceleme duruşma gününün tebliğine karar verilmiş olup;
Davanın mahiyeti ve yargılama usulü de dikkate alınarak dilekçelerin teatisi tamamlanmış olmakla, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına, davacı tarafa duruşma gününün tebliğine, davalı taraf için ilanen tebligat yapılmasına, ön inceleme tensip tutanağı ekli duruşma davetiyesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin tebliği ile ihtarına, ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğ tarihi nazara alınarak 14/05/2024 günü saat 10:10'a bırakılmasına, HMK 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının davalıya ihtarına,
Davalı, Kırgızistan uyruklu, 13108198701560 kimlik numaralı, 1987 doğumlu, Kumush Mırzaeva 'ya tebligat yapılamadığı ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ve ön inceleme duruşma zaptının tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, ön inceleme tensip zaptı ve 14/05/2024 günü saat 10:10'a bırakılan ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01982349