ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO : 2022/308
KARAR NO : 2024/197
DAVALI : THAKAA F.MEZEİL
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığından ilanen tebliğe karar verilmiş olup
HÜKÜM :
Davanın KABULÜ ile, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öveçler Mahallesi, 25627 ada, 14 parsel sayılı ve 723 metrekare yüzölçümlü apartman niteliğindeki taşınmazda 1.Kat 1 nolu bağımsız bölüme davalının el atmasının önlenmesine karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02027450