CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer, Türk Tabipler Birliği’ni TBMM’de Ağırladı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer, Türk Tabipler Birliği’ni TBMM’de Ağırladı!

Anayasa Mahkemesi, dezenformasyon yasasının iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. Kanunda kamuyu yanıltıcı bilginin alenen yayılması suçuna hapis cezası öngörülüyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuyu yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hapis cezası öngören düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması başvurusunu bugün Genel Kurul'da görüşerek karara bağladı. Yargıtay, dezenformasyon yasasının iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.

anayasa mah

Oy çokluğuyla reddedildi

Bugünkü Genel Kurul gündeminde Yargıtay, CHP'nin dezenformasyonla mücadele yönetmeliği olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29. maddesi ile 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünü durdurma başvurusunu görüştü.  Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "Kamuyu yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçunu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin düzenlemenin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.
​  

Maddenin Kapsamı:

TCK'ye eklenen 217/A maddesi şunları kapsıyordu:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."