2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle hastanemizde, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğimizin koordinasyonunda bilimsel bir panel düzenlendi.

Günün anlam ve önemi ile ilgili açılış konuşmalarını, Ankara Bilkent Şehir HastaÇocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu gerçekleştirirken, Otizm spektrum bozukluğunun farkındalığını artırmak ve toplumu bilgilendirmek, Otizm konusunda bilimsel bir platform sağlamak ve toplumda duyarlılık oluşturmak adına önemli bir başlangıç noktası oluşturduklarını dile getirdi. Bu alanda emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Polatlı Üç Pınar mesire alanında 23 Nisan coşkusu Polatlı Üç Pınar mesire alanında 23 Nisan coşkusu

Ekran Görüntüsü 2024 04 03 004011

"OTİZMDE ERKEN MÜDEHALE YAKLAŞIMLARI"

Düzenlenen panelde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ebru Kültür “Otizm Özelliklerine Kategorik ve Boyutsal Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Doç. Dr. Meral Çilem Ökçün Akçamuş “Otizmde Erken Müdahale Yaklaşımları”, ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Ekici ise “Otizmde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı” konulu sunumlarını yaptılar.

Ekran Görüntüsü 2024 04 03 004025

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur.  Nedeni halen bilinmemekle birlikte genetik faktörler ile çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Son araştırmalara göre her 36 çocuktan birinde OSB görülmektedir. Sözel iletişim ve göz teması kurma, jest ve mimik kullanımı gibi sözel olmayan iletişimde zorluk, sınırlı ve tekrarlayıcı ilgi ve hareketler, sosyal becerilerde kısıtlılık gibi belirtilerle seyreder.
Tedavide erken tanı çok önemlidir.