Özkan: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Eylül Ayında Başlıyor


Özkan: Vergi Denetiminde Yeni Dönem Eylül Ayında Başlıyor

Maliye Bakanlığı, vergi kaçağından şüphelendiği durumlarda mükellefi denetime almadan önce izah için çağıracak.

Özkan: Vergi Denetiminde Yeni  Dönem Eylül Ayında Başlıyor
Bu içerik 389 kez okundu.
 
Gayrimenkulünün değerini düşük gösteren milyonlarca vatandaşı da ilgilendiren “İzaha Davet” uygulaması ise 1 Eylül’de başlayacak.
 
Konuyla ilgili açıklamalar da bulunan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Serkan Özkan bu uygulama, yaptığı izahat sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlediğini ve vergi ziyaının olduğu durumlarda ise belirli koşullar dâhilinde indirimli ceza uygulanmasına imkân verdiğini ifade etti. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Serkan Özkan uygulama ile ilgili detayları gazetemize anlattı;
 
İZAHA DAVET NEDİR?
 
İlgili yasa 9 ağustos 2016 tarihinde yayımlanmış ve izaha davet hükmü (22.madde) de bu tarih itibariyle yürürlüğe girmişti. Ancak uygulama için yasanın yürürlüğe girmesi yetmiyordu. Uygulama usul ve esaslarının Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi gerekiyordu. İşte bu belirleme geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir tebliğ ile yapıldı. Aşağıda özetleyeceğimiz yeni uygulama 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. İzaha davet mevzuatta; verginin kayba uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi şeklinde tanımlanıyor. Yani vergi dairesinin, bir mükellefin vergi kaybına neden olduğu konusunda tespitleri olması durumunda, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk etmeden önce mükelleften yazılı izahat istemesi anlamına geliyor. İdare mükellefe ''izaha davet yazısı''tebliğ ederek bu talebini iletiyor. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde izahatta bulunulması gerekiyor. Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 10 gün içerisinde değerlendirilerek sonuca bağlanıyor. Ancak izaha davet uygulamasından yararlanabilmesi için idarenin ön tespitler hakkında, vergi incelemesine başlanmamış olması ve mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması gerekiyor. Bir diğer şart ise yine ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması. Bunun yanında izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefin, davet konusu ile sınırlı olmak üzere pişmanlık hükümlerinden yaralanmadığı da unutulmamalı.
 
İZAHAT KONULARI
 
Mükellefler, aylık olarak verilen BA-BS formlarından hareketle yapılan çapraz kontroller, kredi satış bilgileri ile KDV beyannamelerinin karşılaştırılması, yıllık beyannamelerle ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması, çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucu izaha davet edilirler. Ayrıca, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde yapılan indirimleri kanuni oranları aşan, dağıttığı kar üzerinden tevkifat yapmadığı tespit edilen, geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ilişkin yasada yer alan şartları ihlal ettiği düşünülen, iştirak kazançlarını ilgili hesapta göstermemekle beraber beyannamede matrahtan indiren, mükelleflerden de izahat istenebilecek. Bunun yanında, taşınmaz veya iştirak hisselerinin satış kazancına ilişkin istisnasından yararlanan mükelleflerden menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralanması faaliyeti ile uğraşıldığı, istisnaya konu kazancın yüzde 75 'lik kısmının özel fon hesabına alınmadığı veya beş yıllık süre içerisinde özel fon hesabından çekildiği yada satışın yapıldığı yılı izleyen beş yıl içinde şirketin tasfiye edildiği, ortak veya ortakla ilişkili kişilerden olan borçların toplamının öz sermayenin üç katından fazla olduğu(örtülü sermaye), dönem sonu bilançosunda ''ortaklardan alacaklar'' hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda faiz gelirini beyan etmediği, ortaklık hak ve hisselerini elden çıkardıkları halde gelir vergisi beyannamesi vermedikleri veya vermiş oldukları gelir vergisi beyannamesinde bu gelirleri beyan etmedikleri, gayri menkul alım/satım işlemlerine ilişkin olarak, tapu daireleri, banka ve benzeri finanas kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda alım/satım bedelini eksik beyan ettikleri, tapu dairelerinden elde edilen verilere göre, gayrimenkulleri iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermedikleri, banka veya PTT ile elektrik, su, doğalgaz, internet vb. hizmetleri sunan kurumlardan alınan bilgiler ve muhtasar -prim hizmet beyannamelerinde alınan tevkifat bilgileri çerçevesinde kira gelirini beyan etmedikleri veya eksik /hatalı beyan ettikleri, yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler de izahata davet edilecekler.
 
KAÇAKÇILIK SUÇLARI YOK
 
Vergi Usul Kanunun 359. maddesi uyarınca; defter ve belgeleri tahrif eden, yok eden, gizleyen, hesap ve muhasebe hileleri yapan ya da halk arasında naylon fatura olarak bilinen sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan mükellefler kaçakçılık suçu işlemiş kabul ediliyor. İdarece yapılan ön tespitlerde vergi kaybının, yukarıda sayılan fiillerden kaynaklandığı belirlenirse izaha davet uygulamasından yararlanmıyor. Ancak bunun, sadece sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (naylon fatura)kullanan mükelefler için bir istisnası bulunuyor. Her bir belge itibariyle 50 bin TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5 'ini aşmaması kaydıyla bu mükelleflerde izaha davet edilebilecekler.
 
İZAHAT YETERLİ BULUNURSA
 
İdare tarafından vergi kaybına neden olabilecek işlemler tespit edildi. Mükelleften izahat istendi. Mükellef tarafından bu tespitlerin kabul edilmemesi durumunda, 15 gün içerisinde vergi kaybına neden olunmadığı yönünde yazılı izhatta bulunulması gerekiyor. Bu izahatın komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi durumunda, mükellef hakkında vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmıyor.
 
KOMİSYON İKNA OLMADI
 
Mükellefçe yapılan izahatın komisyonca yeterli bulunulmaması ve beyanname verilmesini gerektiren bir durum olduğunun değerlendirilmesi halinde ise öncelikle bu durum mükellefe bildiriliyor. Bildirim üzerine, yazılı izahat tarihinden itibaren 15 günlük süre sona ermeden mükellefçe, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin gecikme zammı oranında izahat zammıyla(aylık yüzde1,4) birlikte ödenmesi, şartıyla, 1 kat olarak kesilmesi gereken vergi ziyaı cezası yüzde 20 oranında kesiliyor.
 
TESPİTLERİ HAKLI BULURSA
 
Mükellefin, idarenin tespitlerinin doğru olduğu ve dolayısıyla vergi kaybına sebebiyet verildiği yönünde izahatta bulunulması durumunda da indirimli vergi ziyaı cezası imkânından yararlanabiliyor. Bunun için yazılı izahatın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, beyan ve izahat zammıyla birlikte ödeme şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu durumda kayba uğratılan vergi tutarının bir katı yerine yüzde 20 si kadar vergi ziyaı cezası kesiliyor. İzaha davet uygulaması kapsamında kesilen cezaya ilişkin ihbarnamenin tebliği üzerene mükellefler uzlaşma başvurusunda da bulunabiliyorlar. Bu yeni uygulama Genel olarak; idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması,gereksiz inceleme ve takdir işlemleri nedeniyle hem mükellefler hem de idare açısından oluşabilecek zaman kaybının önlenmesi açısından olumlu olarak değerlendiriliyor. 
ANKARA POLATLI HABER VERGİ DENETİMİ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
AK Partililer Akıncı Üssü Davasına Katıldı
AK Partililer Akıncı Üssü Davasına Katıldı
Gökçek Polatlı ve Haymana’dan Sonra Diğer  İlçelerde De Malzeme Dağıtımına Devam Ediyor
Gökçek Polatlı ve Haymana’dan Sonra Diğer İlçelerde De Malzeme Dağıtımına Devam Ediyor