Üniversite Tanıtımları: Gebze Üniversitesi


Üniversite Tanıtımları: Gebze Üniversitesi

Üniversite adaylarının yoğun bir şekilde tercih heyecanı yaşadığı bu günlerde Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5’e giren bir üniversite dikkatleri çekiyor; Gebze Teknik Üniversitesi. Biz de okuyucularımıza sanayinin merkezinde

Üniversite Tanıtımları: Gebze Üniversitesi
Bu içerik 360 kez okundu.

EN KOLAY ERASMUS İMKÂNI VE SANAYİNİN KALBİNDE EĞİTİM FIRSATI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE!

 

Üniversitenin Genel Sekreteriaynı zamanda Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Akyol’un misafiri olduk.

Sayın Akyol, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?


GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:Merhaba, yüksek lisans ve doktora öğrenimimi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladıktan mezunu olduğum kurumda Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladım. Enstitümüzün üni versiteye dönüşüm sürecinden itibaren
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün ve Rektör Yardımcılarımızla birlikte Genel Sekreter olarak
üniversitenin yönetiminde bulunmaktayım.


Göreviniz hakkında bilgi verir misiniz?


GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda raportörlük görevi vardır. Gebze Teknik Üniversitesi olarak yönetim anlayışımızın temelinde üniversitemiz personelini paydaş olarak değerlendirdiğimiz için ortak akıl çerçevesinde karar almaya önem
verdiğimizi belirtmek isterim. Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de sürekli vurguladığı bir düşüncemiz var ki bu da GTÜ akademik ve idari personelini, öğrencilerimizle beraber üniversiteyle bütünleştirmektir. Nitekim tüm paydaşlarımızı bu bakışla GTÜ Ailesi olarak değerlendirmekteyiz.
Biraz önce de değindiniz; üniversiteniz, uzun yıllar enstitü olarak faaliyetlerini sürdürdü. Bu bağlamda 

Üniversitenizin kuruluş hikâyesi ve bugününe ilişkin; öğrenci, akademisyen, bölüm sayısı
hakkında bilgi verir misiniz?


GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:1992 yılında 21 Üniversite ve 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile aynı anda Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruldu. İlk dönemlerinde sadece lisanüstü eğitim veren Enstitü, 2001 yılından itibaren farklı bölümlerde lisans öğrencileri de almaya başladı. 4 Kasım 2014 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine Gebze Teknik Üniversitesi kuruldu.Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün çeyrek asırlık mirasına sahip çıkan, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, genç, ancak deneyimli üniversitesidir. Üniversitemizin
yeni yapılanması ile birlikte hâlihazırda var olan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ilaveten 7 yeni enstitü açıldı. Bu yeni enstitüler Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Enerji Bilimleri, Savunma Teknolojileri, Ulaşım Teknolojileri, Biyoteknoloji, Yer ve Deniz bilimleri enstitüleridir. Bu enstitülerde 31 bölümde lisansüstü, 15 doktora programında eğitim veriyoruz. Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik, Fizik, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, İşletme ve Mimarlık bölümlerinde ise lisans eğitimi veriliyor. Bu yıl ilk kez açılan ve lisans öğrencisi alacak olan Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kimya ve İktisat bölümleriyle toplam 16 lisans programımız mevcut.
Üniversitemizde 212 öğretim üyesi ve 334 yardımcı öğretim elemanı olmak üzere toplam 546 akademik personel, eğitim-öğretimi yürütürken; 303 personelimiz ise idari hizmet vermektedir. 2591 lisans, 3268 yüksek lisans, 761 doktora programı olmak üzere 6620 öğrenci Üniversitemizde eğitimlerine
devam etmektedirler. Üniversitemizde her 4 lisans öğrencisine 1 akademisyen düşmektedir. Bu oranla Türk Üniversiteleri arasında ilk sırada yer almaktayız.

 

Üniversiteniz, eğitim anlayışı nasıldır ve eğitim sisteminde nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?


GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Eğitim ile araştırmayı bir arada yürüten bir bilim
yuvasıyız. Yeni açtığımız enstitülerle lisansüstü eğitime ve dolayısıyla araştırmaya önem veriyoruz. Sanayinin kalbi diye nite lendirilebilecek bir konumda yer alan üniversite olarak, sanayicinin sorunlarına
çözüm olacak Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyoruz. Bununla beraber yeni lisans bölümleri açarak ve lisans öğrencilerimizin eğitiminede önem vererek bölgemize ve ülkemize nitelikli insan kazandırma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan
stratejik konumumuzla bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik
uygulamalı çözümler üreten bir üniversiteyiz.

 

Üniversitenin gelişimi artık üniversite-sanayi işbirliğiyle yakından ilintili. Bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?


GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:  Sanayi kuruluşları ile ilişkilerimizi sıcak tutmayı
her zaman istiyoruz. Bir eğitim ve bilim kurumu olarak sanayinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak ve ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanı sağlamak durumundayız. Bu anlamda hem sanayinin ihtiyacının olduğu bölümler üniversitemizde açılacak hem de organize sanayi bölgelerinde çalışan personelin eğitimi için çalışmalar yapılacak. Şişecam Ar-Ge Merkezi ile yapılan protokolle, yüksek lisans seviyesinde Cam Bilimi ve Teknolojisi programının açılması sayesinde ilk defa sanayi ile devlet üniversitesi arasında,
doğrudan endüstrinin ihtiyacı olan programların açılması yolunda adım atıldı. Sadece kendi öğrencilerinin değil bölge halkının da kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen Üniversitemiz bu kap-
samda Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ile anlaşarak, bölgenin istihdam ihtiyacını karşılamak hedefiyle onların yapacağı bir Meslek Yüksek Okulu ve bir Meslek Lisesine akademik destek verecek. Yine TOSB’da (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) çalışan personelin lisansüstü eğitim imkânının sağlanmasının yanı sıra İngilizce eğitimleri sürekli Eğitim Merkezimizde verilmektedir. TÜBİTAK MAM ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında laboratuvarların karşılıklı olarak açılması, kütüphane, veri tabanları ve bilgisayar yazılımlarının ortak kullanımı,
Üniversitemiz bünyesinde disiplinler arası ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, Üniversitemiz öğrencilerine Merkez bünyesindeki enstitülerde staj imkânının sağlanması gibi pek çok konuda imkânlar bulunmaktadır.Sağlık alanındaki çalışmalara önem veren Üniversitemiz, Anadolu Sağlık Merkezi hastanesi ile de bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile kanser, kök hücre, genetik tıbbi araştırma
ve diğer Ar-Ge çalışmalarında ortak projelerin oluşturulması fikri benimsendi ve tarafların birbirlerine karşılıklı teknik ve tıbbi destek sağlaması konusunda işbirliği yapıldı.Sabancı Üniversitesi ile ortak olarak Nanoteknoloji Çalıştayı gerçekleştirdik. İki üniversite arasında proje geliştirme ve ortak çalışma konuları belirleme amacı taşıyan çalıştayın ardından başta sağlık, savunma sanayii, bilişim teknolojisi ve cam sanayisinde kullanılmak üzere çeşitli projeler ortak yürütülmektedir. Bu projelerin gelişim
aşamalarının değerlendirilmesi için görüşmelerimiz devam etmektedir. Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Banka-ları ile yapılan anlaşmalar sayesinde banka personelinin Üniversitemiz lisansüstü prog-ramlarında eğitim almaları sağlandı, adı geçen bankalar tarafından da öğrencileri-mize staj, mezunlarımıza iş fırsatları oluştu-ruldu, üniversitemize de laboratuvarlar kuruldu. Yine Arçelik ile yapılan anlaşma ile öğrencilerimiz için staj imkânı sunuldu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ortaklaşa yürütülen, Savunma Sanayisine Yönelik Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kap-samında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, FIGES, TAI, TEI, BMC, STM ve İstanbul Deniz-cilik ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma
sağlandı. Hayata geçen bu protokol saye-sinde bu firmalarda çalışan personel, Gebze Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve dok-tora çalışması olanağı sağlanmasıyla bu eğitimlerine başlamışlardır. Şirket personeli, firmasının ihtiyacına yönelik olarak yaptığı çalışmayla, çalıştığı kurum için yeni bir uz-manlık alanını, üniversitemizden aldığı bilgi ve tecrübe ile hayata geçirecek. Aynı za-manda Üniversitemiz, program üyesi firma-ların yetkin personel yetiştirmesini sağlayacak.

ANKARA POLATLI HABER LYS TERCİH
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim