Ben Bugün Oruçluyum


Ben Bugün Oruçluyum

Ramazan öyle bir mucize ki, bir niyet ve ümit etrafında buluşturduğu ümmeti sa-hurla, oruçla, iftarla, teravihle, sadakayla, zekâtla cem eder; sınırları ortadan kaldırır, bize beraberliğimizi, aidiyetimizi hatırlatır.

Ben Bugün Oruçluyum
Bu içerik 407 kez okundu.

Ramazan öyle bir mucize ki, bir niyet ve ümit etrafında buluşturduğu ümmeti sa-hurla, oruçla, iftarla, teravihle, sadakayla, zekâtla cem eder; sınırları ortadan kaldırır, bize beraberliğimizi, aidiyetimizi hatırlatır.

Cennet kapılarını açan, cehennem kapılarını kapatan (Müslim), zamanı rahmet nuru, in-sanı mağfiretle iyileştiren ramazan-ı şerifin büyük ihsanlarından biri de bizi mucizeli günlere kavuşturmasıdır.  Öyle bir mucize ki, bir niyet ve ümit etra-fında buluşturduğu ümmeti sahurla, oruçla, iftarla, teravihle, sadakayla, zekâtla cem eder; sınırları ortadan kaldırır, bize beraber-liğimizi, aidiyetimizi hatırlatır. Nihayet dergisinden Münire Danış, Ramazan ve orucu bize şu sözlerle anlatmayı sürdürüyor; Kur’an insanıyla, İslam’ın temel toplum prensipleri olan ülfetle, kardeşlikle, hase-natla hayatı yeniden düzenler. İnsanı yeni-ler, toplumu güzelleştirir ve bütün bunların Allah’ın ipine tutunmakla sağlanacağını gös-terir. Hiçbir Müslüman’a da kendini bu cemin (birliğin) dışında tutma iznini vermez.Devran içinde eşi benzeri olmayan bu kerim rahmetten nasiplenemeyen, Fahr-i Kâinat’ın buyurduğu üzere, ramazana girip çıktığı hâlde günahları affedilmemiş olan kendine yazık eder (Tirmizî). Zira ramazan-ı şerif, şeytanın elini kolunu zincirleyerek gelir (Müslim). İstiğfar meleklerinin, “Ey hayır pe-şinde koşan! Hayrı çoğalt. Ey şer peşinde koşan! Kötülüğü terk et” (Buhari) duası, yer-yüzü semasını kaplar. Ümmete hediye edilen bu mübarek zaman dilimi; duaya sarılma-nın, yeniden doğmanın, rızaya ermenin makbul yolunu açar. Herkesin kendinden
başlayarak hayrı arama ve ümmet hâlinde hayrı yayma vaktidir. Ramazan-ı şerif bera-berliğinde, hem asıl muhtaç olduğumuz eksi-ğin hem ortak gayelerin farkında olma ve onları karşılama vardır. Nedir gerçekte muh-taç olduğumuz bu ortak gayeler? Ramazan-ı şerifin, ümmet esasında herkesi aynı vakit-lerde aynı ümitle bir araya getirmesi, ce-maat kılması nasıl anlaşılmalı ya da değerlendirilmelidir?


UMULUR Kİ KORUNURSUNUZ
Oruç, Kur’an lügatinde “savm”, “siyam” kelimeleriyle ifade edilir. “Savm” ya da “siyam”ın kelime manası ise, “bir şey-den uzak durmak, bir şeye karşı kendini tut-mak, korumak”tır. Oruç da, nefsin isteğine
sabırla engel olma ve kendini sakınma ira-desini göstermektir.  Allah Resulü (sav) orucu, nefs-i emmareye (emredici nefse) ve arzuların kışkırtılmasına karşı, koruyucu bir “kalkan” olarak tarif et-mişti. Kur’an da orucun farz kılınmasını, “Umulur ki korunursunuz” (2/183) maksa-dıyla açıkladı. Oruç, nefisten kurtulma irade-sinin ve Allah’a adanmanın bütün ümmetlere işaret edilmiş bir yolu olarak sa-dece yeme içmeden kesilmeyi değil; dilin, gözün, uzuvların ve arzuların da bu iradeye teslim olmasını gerekli kılar.
Nitekim Peygamber (sav), “Oruç emanetleri korur” (İbn Mace) diye haber verdi. Bu bir adanma amelidir, Allah’ın emanetlerini ko-rumayan O’na nasıl adanabilir? Bu yüzden Allah Resulü (sav), “Nice oruçlu vardır ki açlık ve susuzluktan başka yanına bir şey kalmaz” buyurdu (İbn Mace).  Zira oruç, koruyucudur; eğer insanı günah-tan alıkoymuyor, gafletten uyandırmıyor, kendini bilmeyi fark ettirmiyor, tövbeyle ağlatmıyor, merhamet ve ülfet uyandırmıyor, kalbi imanla yenilemiyor, Allah’a yakınlığı hissettirmiyorsa açlık ve susuzluktan ibaret kuru bir emektir

ANKARA POLATLI HABER ORUÇ İBADET RAMAZAN
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI
İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI
Keser ve ekibi Seçim Çalışmalara Hız verdi
Keser ve ekibi Seçim Çalışmalara Hız verdi