Kıble Neden Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye Döndü


Kıble Neden Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye Döndü

Hz. Peygamber (sas) Medine’ye hicret et-tikten sonra 16 veya 17 ay Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kıl-mıştı. Bir gün cemaate namaz kıldırırken gelen vahiyle kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrildiği bildirildi. Kıble neden Mescid-i Aksa'

Kıble Neden Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye Döndü
Bu içerik 253 kez okundu.

Hz. Peygamber (sas) Medine’ye hicret et-tikten sonra 16 veya 17 ay Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kıl-mıştı. Bir gün cemaate namaz kıldırırken gelen vahiyle kıblenin Mescid-i Aksa'dan
Kabe'ye çevrildiği bildirildi. Kıble neden Mescid-i Aksa'da Kabe'ye döndü? Derin Tarih'ten Ebubekir Sifil sizler için kaleme aldı.
Bir gün cemaate öğle veya ikindi nama-zını kıldırırken Bakara suresinin,“(Ey Mu-hammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy bek-lediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle) yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!)  Siz de nerede olursanız olun,(namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilen-ler bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların
yaptıklarından habersiz değildir” mealin-deki 144. ayeti indi. Bu ayetle Kâbe Müs-lümanların nihaî kıblesi olarak tayinedilmiş oldu. Ayet inmeden önce cemaat dört rekâtlık namazın iki rekâtını kılmış durumdaydı.
Diğer iki rekâtı da namaz içinde Kâbe isti-kametine yönelerek kıldılar.Bu olayın vuku bulduğu mescide bu sebeple “Mes-cid-i Kıbleteyn” (İki Kıble Mescidi) denil-miştir. Hz. Peygamber Mekke’deyken Kâbe’ye yönelerek mi, yoksa Kudüs’teki Beyt-i Makdis’e (Mescid-i Aksa’ya) yönelerek mi namaz kılıyordu? Eğer Kâbe’ye yönelerek namaz kılıyor idiyse sonradan niçin Mes-cid-i Aksa’ya yönelerek kılmaya başlamıştır? Beyt-i Makdis’e yönelerek kılıyor idiyse bunu neye dayanarak yapmıştır? Hz. Peygamber’in Mekke’deyken atası Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kâbe’ye dönerek namaz kıldığını söylemek mümkün.
Bunun, Mekke’nin müşrik sakinlerine karşı Hz. İbrahim’in Tevhid çizgisini vur-gulama hassasiyetiyle ilişkisi bulunduğu söylenebilir. Ancak Medine’ye hicret vuku bulunca Medine civarındaki hisarlarda
yerleşik bulunan kalabalık Yahudi kabile-lerini İslam’a ısındırmak maksadıyla kıb-lenin Kâbe’den Mescidi Aksa’ya dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz.

Zira Ya-hudiler Beyt-i Makdis’e yönelerek ibadetediyordu. Ne var ki bu durum Yahudileri şı-martmış, “Bizim kıblemiz olmasa ibade-tinde yöneleceği bir kıblesi yok” tarzında dedikodu yapmalarına sebebiyet vermişti. Bundan mahzun olan Hz. Peygamber, kıblenin değiştirilmesi beklentisiyle sık sık yüzünü göğe çevirir, vahiy beklerdi. Der-ken mealini verdiğimiz ayet nazil oldu ve kıble Kâbe olarak tayin edildi. Yahudiler bunu da dedikodu malzemesi yaparak,“Yönelmekte oldukları kıblelerinden on-ları çeviren nedir? (Bakara,142)” dediler. Bunun üzerine “De ki: Doğu da, batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir (Bakara, 142)” ayeti indi. Yazının başında mealini zikrettiğimizayet, kıble tayininin de, değişikliğinin de
vahiyle gerçekleştiğini anlatmaktadır. Zira ayette Yahudilerin tutumundan rahat-sız olan Hz. Peygamber’in değişiklik için vahiy beklediği açık bir şekilde belirtil-mektedir. Bu ayetle birlikte İslam, Yahudi-likle de, Hıristiyanlıkla da kesin hatlarla ayrışmış, arada dinin özüne tekabül edenherhangi bir ortak nokta kalmamıştır

ANKARA POLATLI HABER MESCDİ-İ AKSA KABE
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Eski Bakan ve Eski Vekil CHP’liler İle Gündemi Yorumladı
Eski Bakan ve Eski Vekil CHP’liler İle Gündemi Yorumladı
İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI
İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI