Bıyıkoğlu: Fabrikaların İşletme Hakkı Doğrudan Üreticiye Verilmeli


Bıyıkoğlu: Fabrikaların İşletme Hakkı Doğrudan Üreticiye Verilmeli

Ankara Pancar Kooperatifi Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik PANKOBİRLİK tarafından yapılan açıklamaların son derece yerinde ve önemli bir tespit yaptığına dikkat çekti.

Bıyıkoğlu: Fabrikaların İşletme Hakkı Doğrudan Üreticiye Verilmeli
Bu içerik 553 kez okundu.
Ankara Pancar Kooperatifi Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik PANKOBİRLİK tarafından yapılan açıklamaların son derece yerinde ve önemli bir tespit yaptığına dikkat çekti.
Bıyıkoğlu “Uzun yıllardır Ankara Şeker Fabrikası’nı Polatlı’ya getirmek istediğimizi ve bunun için gerekli tüm altyapının hazır olduunu söylemiştik. Bu konuda PANKOBİRLİK’te bize gerekli desteği verecek. Çumra örneğinde olduğu gibi Polatlı’yı da pancarın merkezi apabiliriz. Bu konuda Ankara Pancar Fabrikası’nın kurulabileceği, en iyi arazi şartı, üretim miktarı gibi konularda yeğane merkez Polatlı’dır” diye konuştu. PANKOBİRLİK özelleştirme kapsamında bulunan kamu şeker fabrikalarının tamamına talip olduğunu açıkladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili olarak PANKOBİRLİK’in yaklaşımı konusunda, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “PANKOBİRLİK özelleştirmeye karşı değildir. Özelleştirmenin modeline karşıdır” denildi. Şeker fabrikalarının yanlış bir özelleştirme modeli ile özelleştirilmesi durumunda bunun Türkiye’ye faturasının çok ağır olacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Zira yanlış özelleştirilme modelleri ile sadece arsa spekülatörlerine fabrikaların özelleştirilmesi neticesinde, birkaç tanesi dışında diğerlerinin kapatılması kaçınılmaz görünmektedir. Fabrikaların kapanması halinde ise şekerde dışa bağımlı hale gelinecek, bırakın ucuza şeker tüketilmesini, şeker AB ülkelerinden de pahalıya tüketilecek ve AB ülkelerinin veya dünyadaki diğer üreticilerin ürünleri desteklenmiş olacaktır”
 
EN DOĞRU ÖZELLEŞTİRME MODELİ
 
Tamamı öz sermaye ile kurulan şeker sanayinin korunması ve desteklenmesi için kamu şeker fabrikalarının en doğru özelleştirme modelinin, işletme hakkının üreticilere devredilmesi olduğu belirtilen açıklamada, “Bunun için PANKOBİRLİK olarak kamu şeker fabrikalarının tamamına talibiz” denildi. PANKOBİRLİK tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken başlıklar şöyle:
 
25 FABRİKA ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA
 
Ülkemizde Toplam 7 adet şirkete ait 33 şeker fabrikasında pancar şekeri üretilmekte olup, bu fabrikaların 5 adet i Pancar Kooperatiflerine, 3 adet i özel sektöre ve kalan 25 adet fabrika devlete ait olup, özelleştirme kapsamındadır.
 
ÖZELLEŞTİRMEDE AMAÇ REKABETİN YENİDEN TESİSİDİR
 
Özelleştirmede amaç rekabetin yeniden tesisidir. Aynı zamanda özelleştirme tüm toplumu ilgilendiren bir karardır. Ancak özelleştirme fikri uygulama sürecinde birçok problemi de beraberinde getirmektedir.
 
FABRİKALARIN İŞLETME HAKKI ÜRETİCİYE VERİLMELİ
 
Şeker üretim maliyetlerinin düşürülerek rekabetçi hale gelebilmesi için sanayi desteklenerek korunmalı, şeker fabrikalarının ille de özelleştirilecekse üreticilerin söz sahibi oldukları bir modelle işletme hakkının üreticilere devredilmesi ve tarımının sürekliliği sağlanmalıdır.
 
PANKOBİRLİK TÜM PLATFORMLARDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
 
Ana fikrini bu mantık üzerine kuran PANKOBİRLİK özelleştirme konusunda tüm platformlarda çalışmalarını sürdürmekte, Üniversiteler ile işbirliği içinde raporlar hazırlayarak yetkilerle paylaşmakta, Yönetim Kurulumuz ve Genel Müdürlüğümüz düzeyinde fabrikaların bulunduğu yörelerimizdeki milletvekilleri ile düzenli toplantılar yaparak konuyu anlatmaktadır.
 
TÜRKİYE ŞEKERDE DIŞA BAĞIMLA HALE GELİR
 
Fabrikaların kapanması halinde ise şekerde dışa bağımlı hale gelinecek, bırakın ucuza şeker tüketilmesini, şeker AB ülkelerinden de pahalıya tüketilecek ve AB ülkelerinin veya dünyadaki diğer üreticilerin ürünleri desteklenmiş olacaktır.
 
ÖZELLEŞTİRMEYE DEĞİL, ÖZELLEŞTİRME ŞEKLİNE KARŞIYIZ PANKOBİRLİK
 
özelleştirmeye karşı değildir. Özelleştirmenin modeline karşıdır. Zira Özelleştirme sürecinde;
 
TÜRKİYE NELERİNİ KAYBEDİYOR?
 
Devam eden belirsizlikler, sektörde ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu da özellikle yetişmiş insan gücünün sektör dışına çıkması ve teknolojinin eskimesi şeklinde kendini göstermektedir. Fabrikaların yatırım ihtiyaçlarının en alt düzeyde karşılanması, sosyal amaçlı fabrikaların getirdiği olumsuz performans ve üretim maliyetlerinin yüksekliği gibi birçok etken şeker üretiminin etkinliğini azaltmaktadır. AB ülkelerindeki politika reformları göz önüne alındığında, Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde mevcut politikalar ve fiyat verimlilik yapısı kooperatif fabrikalarımız seviyelerine çekilmedikçe şeker üretiminin sürdürülebilirliğinde zorluk yaşanacağı söylenebilir.
 
ÖZELLEŞTİRME MODELİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda özelleştirme modeli seçilirken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde saymamız mümkündür: Mevcut fabrikaların kırsal ve bölgesel kalkınma politikaları içinde üretimde kalıcı bir yer edinmesinin sağlanması, Sosyo-kültürel açıdan tarımsal üretim geleneğinin devamı, Doğu fabrikalarımızda üretimin sürdürülebilirliği, özerkleştirilerek, üretim maliyetlerin düşürülmesine yönelik projeler dâhilinde iyileştirmeye tabi tutulmalı, fabrikalarımız karlı olacak yatırımlarla desteklenmelidir. Bu bölgelerdeki hayvancılık faaliyetlerinin önemi göz önüne alınarak, pancarın önemli bir yem hammaddesi sağladığı da unutulmamalıdır.
 
FABRİKALAR BİYOYAKIT ÜRETİMİNE YÖNLENDİRİLMELİ
 
Diğer bölgelerdeki fabrikalar için ise sektörün sosyo-ekonomik önemini dikkate alarak rekabet edebilir imkânlar sağlanarak devamlılık sağlanmalıdır. Bunun için de bu fabrikalar şeker üretimi ile birlikte biyoyakıt (etanol) üretimine de yönlendirilmelidir. Kâr edemeyen fabrikaların satın alınıp kapatılması durumunda, o bölgelerde büyük çapta ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ortaya çıkabilecektir.
 
SEKTÖR ÖZELLEŞTİRMEDEN YARA ALMADAN YENİ BİR DİNAMİZMLE ÇIKMALI
 
Tüm bu nedenlerden dolayı PANKOBİRLİK olarak Özelleştirme sonrasında sosyal ve ekonomik sorunların oluşmaması, üretimin sürekliliğinin sağlanması, mevcut fabrikalardan ve bölgelerde tarımsal faaliyetlerin devamı, üreticilerin çalışanların ve şeker sektörünün bu özelleştirmeden yara almadan ve yeni bir dinamizmle büyüyerek çıkması ortak gaye olarak benimsenmelidir.
 
ÖNCELİĞİ HAK EDİYORUZ
 
Bir sivil toplum kuruluşu olarak örgütlenme yapısıyla, bilgi birikimiyle, ülke tarımına ve çiftçisine devletten hiçbir destek almadan hizmet vermekte olan PANKOBİRLİK, fabrikalarıyla sektörün kamudan sonraki en büyük aktörü konumunda bulunmakta, faaliyetleri ile milli ekonomiye ve etkinlik gösterdiği bölgelere önemli ekonomik değerler kazandırmaktadır. Birliğimiz bu konumu itibariyle de pancar ve şeker üretiminin sürdürülebilirliği adına konuyu yakından takip etmekte, özelleştirmenin doğal tarafı ve talibi olarak önceliği hak etmektedir.
 
KONYA ŞEKER ÖZELLEŞTİRMEYE ÖRNEK BİR MODEL TEŞKİL EDİYOR
 
Bunu ifade ederken de, PANKOBİRLİK olarak bugüne kadar yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Kooperatif fabrikaları yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlarla tarımla sanayinin bütünleşmesi adına örnek, özelleştirme için de adeta bir model olmuştur. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, PANKOBİRLİK ‘in sahibi olduğu ve 1991 yılına kadar Türk Şeker’ce yönetilen fabrikalarının yönetimini devralmasından itibaren tabana yayılmış sermayesinin doğru yönetilmesiyle elde ettiği başarı, özelleştirmenin yönünün belirlemesinde önemli bir etken olmalıdır.
 
ÇUMRA VE BOĞAZLIYAN KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPILDI
 
Kendi bünyesindeki tüm fabrikalarda modernleştirme ve kapasite artırımı ile ilgili yatırımlarını son hızla sürdüren PANKOBİRLİK, aynı zamanda bir ilki daha gerçekleştirerek, tamamen kendi öz kaynakları ile bu alanda ülkemizin en büyük yatırımları olan Çumra ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarını ülkemizin hizmetine sunmuştur.
 
ŞEKER FABRİKALARININ TAMAMINA TALİBİZ
 
Sonuç olarak; ülkemiz milli menfaatleri ve yukarıdaki tüm açıklamalar ışığında PANKOBİRLİK Kamu Şeker Fabrikalarının tamamına taliptir. Tamamı öz sermaye ile kurulan şeker sanayiimizin korunması ve desteklenmesi için Kamu Şeker Fabrikalarının en doğru özelleştirme modeli İşletme Hakkının Üreticilere devredilmesi yani bir nevi uzun vadeli olarak Fabrikaların Üreticilere kiralanması olacaktır.
ANKARA POLATLI HABER MUHİTTİN BIYIKOĞLU ŞEKER FABRİKALARI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Teyyareci     0000-00-00 Pankobirlik bunu çoktan hakketigini düşünüyorum ve tabiki görüyorum. Tarım satış kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine ülke olarak gereken önemi verdiğimizde ve bunları kendi tüketim kooperatiflerine yönelirse ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan enflasyon konusunda büyük bir yol alırız.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Gıda Bakanı Fakıbaba'dan Et Fiyatlarına İlişkin Açıklama!
Gıda Bakanı Fakıbaba'dan Et Fiyatlarına İlişkin Açıklama!
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!