REFERANDUM KESİN SONUÇLARI AÇIKLANDI


REFERANDUM KESİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı.

REFERANDUM KESİN SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bu içerik 574 kez okundu.


Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, kesin sonuçlara göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen “evet”, 23 milyon 779 bin 141 seçmen “hayır” oyu kullandı. Oyların yüzde olarak dağılımı ise yüzde 51,41 evet, yüzde 48,59 hayır olarak gerçekleşti.
Yurt içinde, yurt dışında ve gümrük kapılarında toplam 58 milyon 291 bin 898 kayıtlı seçmenden 49 milyon 798 bin 855’i sandığa gitti. Oyların 48 milyon 936 bin 604’ü geçerli, 862 bin 251’i geçersiz kabul edildi. 
    “Evet” oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, “evet” yüzdesi 51,41, “hayır” oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141, “hayır” yüzdesi 48,59 oldu. Yurt içinde seçime katılma oranı yüzde 87.45, yurt dışında yüzde 44.60 olarak gerçekleşti. Güven, bütün vatandaşların oy kullandıkları sandıklar dâhil, tüm yurt içi ve yurt dışı sandık sonuçlarını ve tutanakları ıslak imzalı olarak kurulun internet sayfasından görebileceğini duyurdu.
Kesin sonuçlar Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra referandumda kabul edilen anayasa değişikliklerinin bazı maddeleri hemen yürürlüğe girecek.

HSYK'NIN YAPISI DEĞİŞECEK
    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan "Yüksek" ibaresi çıkarılacak. Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşacak; iki daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesi olacak. 
    Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunlu olacak.       

     Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. 
    Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak. Üyeler dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılacak.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELERİ EN GEÇ OTUZ GÜN İÇİNDE SEÇİLECEK
    Anayasanın 159'uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilecek ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine başlayacak.

BAŞVURULAR BEŞ GÜN İÇİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA YAPILACAK
    Başvurular, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek. Komisyon on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılacak; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olacak. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanacak. 
    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek on beş gün içinde seçimi tamamlayacak. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam edecek ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışacak. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışacak. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilecek; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanacak.

CUMHURBAŞKANININ PARTİSİYLE İLİŞİĞİ KESİLMEYECEK
    Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Bu düzenleme hemen uygulanacak. Referandumda kabul edilen düzenlemelere göre Cumhurbaşkanı Devletin başı olacak. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Anayasadan, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırılıyor. Anayasanın 101'inci maddesinin son fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ANKARA POLATLI HABER REFERANDUM KESİN SONUÇLARI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim