Eskikarsaklı Sulama Kooperatifi Yetkililerden Destek Bekliyor


Eskikarsaklı Sulama Kooperatifi Yetkililerden Destek Bekliyor

Eskikarsaklı Köyü Sulama Kooperatifi adına yola çıkılan, tarımsal alanda yüksek enerjisi girdisini en aza indirerek mevcut yenilebilir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinin, tarımda başlatılmasını amaçlayan proje için yetkililerden destek bekleniyor.

Eskikarsaklı Sulama Kooperatifi Yetkililerden Destek Bekliyor
Bu içerik 1292 kez okundu.


     Elektrik borcu nedeniyle üç yıldır kapalı durumda bulunan Eskikarsak Köyü Sulama Kooperatifi’nin tarımsal alandaki yüksek enerjisi girdisini en aza indirgemeyi planladıkları proje ile ilgili açıklamada bulunan Eskikarsak Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Yaşar Özer; “Projemiz ile tarımsal alanda kullanılan yüksek enerji girdisini en aza indirerek, mevcut yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten faydalanma konusunda beldemizde ortaklarımıza farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, beldemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin tarımda kullanımını başlatmak, örnek olmak amacıyla, Eskikarsaklı Köyü Sulama Kooperatifi adına yola çıktık. ”dedi.

ÖZER, ENERJİ MALİYETLERİNİN YÜKSEK OLMASI ÜRETİMDE YETERLİ VERİMLİLİĞİN SAĞLANMASINI ENGELLEMEKTEDİR
    Özer; “Tarımsal üretim yapan çiftçiler bu eksiklikten en fazla etkilenen kesimdir. Çiftçilerimiz tarımsal alanda enerji kaynağımız olan güneş enerjisi sistemlerini yeterince kullanamamaktadır. Konu ile ilgili bilgi ve becerilerimiz yeterli düzeyde değildir. Enerji maliyetlerinin yüksek olması üretimde yeterli verimliliğin sağlanmasını engellemektedir.     Bölgemizde tarımsal sulamada kullanılan enerji borcu yüzünden birçok işletme atıl durumda kalmıştır. Dolayısıyla tarımda güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal işletmelerin(Sulama Kooperatifleri) bilinçlendirilmesi; uluslararası düzeyde başarılı, yenilikçi, uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması ile mümkün olacağından. 
    Ülkemizin sürdürülebilir tarımı, üreticilere bu yeniliklerin aktarılması, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, ilgili kurumlarla, yakın işbirliği içinde hareket edilmesi ile mümkündür. 
    Her geçen gün enerji ihtiyacımızın artmasıyla çeşitli tedbirler alınmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüyebilmesi için mümkün olan bütün yerli kaynakların enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi öncelikli bir husustur. 
    Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının hem birincil enerji arzı, hem de elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından önem taşımaktadır.” İfadelerini kullandı.

KREDİ DESTEK KONUSUNDA YALNIZ BIRAKILAN KOOPERATİFLERİN MAĞDURİYETLERİ 
GİDERİLMELİ

    Ankara ilinin ortalama günlük güneşleme süresi yeterli olduğunu ve bu enerji kaynağının değerlendirilmesi, günümüz şartlarında çiftçilerimiz tarafından kullanıma sunulması, gerektiğini söyleyen Özer; “ Tarımsal sulamada enerji girdilerinin yüksek olması, çiftçilerimizin sulu tarım yapabileceği koşullar varken dahi, enerji borçları nedeni ile kuru tarıma yönelmelerine neden olmuş, üretimde azımsanmayacak verim düşüklüğüne neden olmuştur. 1163 sayılı yasa ile belde çiftçilerince kurulmuş, yatırımı kamu tarafından yapılmış, işletme hakkı tarımsal sulama kooperatiflerine verilmiş işletmelerin birçoğu, yüksek olan enerji bedeli yanı sıra faiz ve icra takipleri ile ödenmeyecek miktarlara gelen borçları yüzünden atıl durumda kalmış, birçoğu heba olmuş durumdaki tarımsal sulama kooperatiflerinin ‘08.03.2017 tarih, 3001 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Kanun’un 2/b ve devamı maddeleri uyarınca, tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklı ve vadesi 15.02.2017 tarihi itibariyle geldiği halde kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmeyen borçların yeniden yapılandırılması ve taksitle tahsili hususu hükme bağlanmış olmasına rağmen, özel dağıtım şirketlerinin bu kapsamın dışında bırakılmaları, özel şirketleri borcu olan kooperatiflerin mağdur olmalarını önleyememiştir.
    Özel dağıtım şirketlerine olan borçları nedeni ile enerjileri kesik, sözleşmeleri tek taraflı fes edilmiş, kredi destek konusunda yalnız bırakılmış, bu nedenle bu tür projelere engel teşkil eden, mağduriyetleri devam eden kooperatiflerin mağduriyetinin giderilmesinin elzem olduğu.” şeklinde konuştu.

YETKİLİLERDEN  PROJEMİZİN GERÇEKLEŞMESİNE DESTEK OLMALARINI BEKLİYORUZ
    Özer açıklamasının son bölümünde ise; “Kırsal alanlarda çalışan çiftçilerimizin, gerek üretim girdilerinin yüksek olması, gerekse faiz ve icra takiplerinden kaynaklanan enerji borçlarının artması, üretim kapasitelerinin düşmesiyle tarım sektörüne önemli bir sekte vurmakta, dolayısıyla bu sorunlar hem çiftçilerimizin ekonomisine hem de ülke tarım ekonomisine yansıyan büyük sıkıntılar meydana getirmektedir. Bu nedenle ekonomisi bozulan özellikle genç çiftçilerimizin çoğu, geçimlerini şehirlerde aramaya başlamışlardır. 
    Dolayısıyla projemiz sayesinde güneş enerjisinin tarımda kullanımının yaygınlaşması ve benimsenmesi sağlanarak; yeniliğe açık olan çiftçilerimizin, tarımdaki önemli sıkıntılarından birisi olan enerji girdisinin düşürülerek, tarım faaliyetlerine devam etmeleri ve herhangi bir göçe maruz kalmamaları hususunda önemli bir adım atılmış olacaktır. 
    Tarımda kullanılan elektrik, ülkemizde tarımsal destekleme politikaları içinde yer almaktadır. Bu da bütçeye yük getirmektedir. Söz konusu projeyle, güneş enerjisinin elektrikte kullanımı yaygınlaştırılarak, üreticilerin girdi maliyetleri düşürüldüğünde bütçedeki destekleme yükü de ortadan kaldırılacaktır.
     Projemizde nihai çıktı olarak çiftçilerimizin, hem teknolojik alanda becerileri ve üretim kapasiteleri artacak hem de güneş enerjisinin verimliliğinden istifade ederek, etrafındaki üreticilere örnek teşkil etmesi beklenecektir. Bilindiği üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tüm insanlığın geleceğini güvence altına almak için yaşamsal bir öneme sahiptir. 
    Bu nedenle, kurulum gücümüz oranında tarımsal sulamada kullanılmak kaydıyla almış olduğumuz bağlantı izni ile başlatmış olduğumuz GES projemize, yetkililerden projemizin gerçekleşmesi adına destek olmalarını, engelleri aşmamıza yardımcı olarak önümüzü açmalarını ve elimizden tutmalarını (ilgili kurumlar) beklemekteyiz.” dedi.

ANKARA POLATLI HABER KARSAKLAR KÖYÜ MAHALLESİ GÜNEŞ ENERJİSİ GES
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
TARIM İŞÇİLERİNİN KALDIĞI ÇADIR KENTLER BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR!
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim
Bayram Tatilinde Trafiğe Sıkı Denetim